.

Kuidas alustada toimkonna tööd?

  1. Vaata läbi esimese ürituse toormaterjalid:
  2. Vali endale meelepärane toimkond ning registreeri ennast selle liikmeks
  3. Too välja probleemid - lisa ja täpsusta toimkonna poolt lahendamist vajavaid küsimusi
  4. Sheeri kama - jaga enda või teiste poolt leitud lahendusi, siia kuuluksid nii valmislahendused (dokumendid, protsessid, tarkvara jms) kui ka kontaktid, kelle käest lahendusi otsida
  5. Täpsusta skoopi - küsimuste ja lahenduste alusel toimkonna eesmärkide defineerimine
  6. Täpsusta töökorda - Tee ettepanekuid selles osas, kuidas toimkond oma tööd võiks korraldada
  7. Laienda võrgustikku - Kui sul on mõni hea kolleeg, kes saaks ka siia panustada, siis jaga talle ka informatsiooni.
  8. Osale esimesel kohtumisel - koordinaator lepib kokku esimese kohtumise, kus võetakse ette kõik küsimused ja lahendused. Esialgu lepitakse kohtumisel kokku teemades, millega tegeletakse kõige esimesena, ehk mida püütakse teha 3 kuuga. Samuti vaadatakse seal üle töökord ning lepitakse kokku selle peamistes punktides.
  9. Võta osa toimkonna sisulises tegevused - aita kaasa, et esimesel toimkonna kohtumisel loodud ajaplaanis ettenähtud tulemused ka realiseeruks

Vajadusel võtke ühendust RIA kasutajatoega (e-post help@ria.ee ja telefon 66 30 230) või oma toimkonna koordineerijaga.


QR Code
QR Code abi:algus (generated for current page)