.

Väike IT praktikute wiki sõnastik

Järgnevad on mõisted ja nende selgitused, mida kasutatakse siin keskkonnas läbivalt:

 • suur ring - IT praktikute toimkondade ja huviliste ühisnimetaja (vt lisaks)
 • toimkond - üks neljast valdkonnast, mis jagab IT praktikutes käsitlevad teemad laiali
 • alamtöögrupp - toimkonna alla kuuluv väiksem inimeste grupp, kes lahendab mingit konkreetset probleemi või tegeleb mõne teemaga süvitsi
 • töörühm - alamtöögrupi alla kuulub veelgi detailsema eesmärgiga inimrühm
 • töögrupp - IT praktikute väline sisulise tööga tegev inimeste grupp

Kasutatud lühendid:

 • AKI - Andmekaitse Inspektsioon
 • HM - Haridusministeerium
 • HK - Eesti Haigekassa
 • JuM - Justiitsministeerium
 • KeM - Keskkonnaministeerium
 • MKM - Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 • PPA - Politsei- ja Piirivalveamet
 • PRIA - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • PõM - Põllumajandusministeerium
 • RA - Rahvusarhiiv
 • RIA - Riigi Infosüsteemi Amet
 • RIK - Registrite ja infosüsteemide Keskus
 • RISO - Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium riigi infosüsteemide osakond
 • RKa - Riigikantselei
 • RKK - Riigikogu Kantselei
 • RKo - Riigikontroll
 • SA - Statistikaamet
 • SiM - Siseministeerium
 • SK - Sertifitseerimiskeskus
 • SMIT - Siseministeerium infotehnoloogia- ja arenduskeskus
 • SoM - Sotsiaalministeerium
 • TJA - Tehnilise Järelevalve Amet
 • VM - Välisministeerium

:?: Kui leiad, et mõni mõiste vajaks siia lisandamist, mõni mõiste vajaks selgituse täiendust või on siin wikis teisiti kasutatud, siis anna teada hannes.kiivet@ria.ee


QR Code
QR Code abi:sonastik (generated for current page)