.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
abi:sonastik [2011/08/09 10:12]
hanneskiivet
abi:sonastik [2012/10/15 03:41] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet
Rida 5: Rida 5:
   * toimkond - üks neljast valdkonnast,​ mis jagab IT praktikutes käsitlevad teemad laiali   * toimkond - üks neljast valdkonnast,​ mis jagab IT praktikutes käsitlevad teemad laiali
   * alamtöögrupp - toimkonna alla kuuluv väiksem inimeste grupp, kes lahendab mingit konkreetset probleemi või tegeleb mõne teemaga süvitsi   * alamtöögrupp - toimkonna alla kuuluv väiksem inimeste grupp, kes lahendab mingit konkreetset probleemi või tegeleb mõne teemaga süvitsi
 +  * töörühm - alamtöögrupi alla kuulub veelgi detailsema eesmärgiga inimrühm
   * töögrupp - IT praktikute väline sisulise tööga tegev inimeste grupp   * töögrupp - IT praktikute väline sisulise tööga tegev inimeste grupp
  

QR Code
QR Code abi:sonastik (generated for current page)