.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
https:itpraktikud.eesti.ee-dokuwiki-projektid:e-sens:ueldine-kirjeldus [2013/05/03 10:45]
kristiinakarula
https:itpraktikud.eesti.ee-dokuwiki-projektid:e-sens:ueldine-kirjeldus [2013/05/03 14:17]
kristiinakarula
Rida 1: Rida 1:
 +====== Üldine kirjeldus ======
 +
  
 **e-SENS** (Electronic Simple European Networked Services) projekti kutsus ellu Euroopa Komisjon 2012. aasta kevadel. Antud projekti rahastatakse “ICT Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP-2012-6)“ raamprogrammi raames.\\ ​ Projekti eesmärk on arendada infotehnoloogilisi lahendusi erinevates valdkondades ning laiendada ühise e-teenuste turgu Euroopas, sh teenuste ristkasutust (nt e-ID ja e-dokumendid,​ e-tarne, semantika ja e-allkirjad). Projektis osaleb üle 100 partneri 20-st Euroopa riigist. \\  Kogu projekti eelarve on 27 miljonit eurot. Eesti osa projekti eelarvest on 1 miljon eurot, millest 50 protsenti on Euroopa Komisjoni toetus (0,5 miljonit eurot) ja 50 protsenti omafinantseeringut. \\  Eesti on projektiga liitunud infoühiskonna teadliku ja süstemaatilise arendamise eesmärgil. \\  Eesmärgiks on ka eelnevate Large Scale Project-de (LSP), see on STORK, PEPPOL, SPOCS, epSOS (http://​ec.europa.eu/​information_society/​activities/​ict_psp/​projects/​index_en.htm) ühiste tegurite leidmine, nende põhjal uute valdkonnaüleste platvormikomponentide välja arendamine ja nende piloteerimine. \\  Projekti koordinaator Eestis on Riigi Infosüsteemi Amet (https://​www.ria.ee/​).\\  ​ **e-SENS** (Electronic Simple European Networked Services) projekti kutsus ellu Euroopa Komisjon 2012. aasta kevadel. Antud projekti rahastatakse “ICT Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP-2012-6)“ raamprogrammi raames.\\ ​ Projekti eesmärk on arendada infotehnoloogilisi lahendusi erinevates valdkondades ning laiendada ühise e-teenuste turgu Euroopas, sh teenuste ristkasutust (nt e-ID ja e-dokumendid,​ e-tarne, semantika ja e-allkirjad). Projektis osaleb üle 100 partneri 20-st Euroopa riigist. \\  Kogu projekti eelarve on 27 miljonit eurot. Eesti osa projekti eelarvest on 1 miljon eurot, millest 50 protsenti on Euroopa Komisjoni toetus (0,5 miljonit eurot) ja 50 protsenti omafinantseeringut. \\  Eesti on projektiga liitunud infoühiskonna teadliku ja süstemaatilise arendamise eesmärgil. \\  Eesmärgiks on ka eelnevate Large Scale Project-de (LSP), see on STORK, PEPPOL, SPOCS, epSOS (http://​ec.europa.eu/​information_society/​activities/​ict_psp/​projects/​index_en.htm) ühiste tegurite leidmine, nende põhjal uute valdkonnaüleste platvormikomponentide välja arendamine ja nende piloteerimine. \\  Projekti koordinaator Eestis on Riigi Infosüsteemi Amet (https://​www.ria.ee/​).\\  ​
Rida 10: Rida 12:
     * Lääne-Tallinna Keskhaigla (http://​www.ltkh.ee/​)     * Lääne-Tallinna Keskhaigla (http://​www.ltkh.ee/​)
     * AS Sertifitseerimiskeskus (https://​www.sk.ee/​) ​     * AS Sertifitseerimiskeskus (https://​www.sk.ee/​) ​
-    * Cybernetica AS+    * Cybernetica AS (http://​www.cyber.ee/​index.html)
  
  

QR Code
QR Code https:itpraktikud.eesti.ee-dokuwiki-projektid:e-sens:ueldine-kirjeldus (generated for current page)