.

Andmeanalüütika töörühm

  • Eestvedajad: Karin Rits (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium), karin.rits@mkm.ee, Erkki Aarma - Maanteeamet erkki aarma@mnt.ee ja Lembit Loo (ITL), lembit.loo@gmail.com
  • Vajalik kvalifikatsioon/nõuded osalejatele: hea tahe ja soov kaasa lüüa. ITL-i meilinimekirja liitumiseks palun kirjutada lembit.loo@gmail.com
  • Osalejad: Avaliku sektori ja ITL liikmesorganisatsioonide esindajad

Ürituste materjalid

27.10.2015

Andmeanalüütika koostöövõrgustik - Karin Rits

Sissejuhatus andmeanalüütikasse - Lembit Loo

Ärianalüüs ja ärianalüüsi kompetentsikeskus - Andres Kukke

Ennustav analüütika - Olga Luštšik

Ärianalüütika Maanteeametis - Erkki Aarma

02.11.2015

Päevakava

EMTA Analüütikaprojektide kogemusi - Arvo Taar

Politsei- ja Piirivalveameti andmelao- ja analüüsisüsteem ALIS - Maarja Vesi

Seire- ja analüüsimetoodika väljatöötamine Rahandusministeeriumis - Ly Sari

Palga- ja personalianalüütika Maksu- ja Tolliametis = ANDMEANALÜÜTIKA PROJEKT?! - Katrin Järv

Politsei- ja Piirivalveameti andmeanalüütika projektiidee - Maarja Vesi

12.11.2015

Avaandmetest – IKT poliitikate kujundaja silme läbi - Aet Rahe

IBM andmeanalüütika - Lembit Loo

Infovara - Eero Kalm

Proekspert andmeanalüütika teenused - Roland Reiska

Tarkvara TAK - andmeanalüütika ettevõte - Kalev Koppel

Andmeanalüütika teenused Restalt - Ain Rääbis

Biverk - Logi Analytics

Link toote materjalidele: http://www.logianalytics.com/

Demolahendus: http://apps.logianalytics.com/OilGasSolution/rdLogon.aspx

Wizon-i tutvustus ja Tableau demo andmeanalüütika bootcamp-il - Marko Tammsaar, Krete Jalakas

Wizon demo: http://public.tableau.com/profile/christina025#!/vizhome/Liiklusnnetusednide/NidisLiiklusnnetused

26.11.2015

Päevakava

SF vahendite kasutamise võimalustest - Aet Rahe

Pettuste tuvastamine masinõppega - Kalev Koppel - Tarkvara TAK

17.12.2015

Päevakava

PRIST - Privaatsust säilitavad uuringud ühendatud andmebaasides - Baldur Kubo - Cybernetica

Kuidas edasi?

13.10.2016

Analüütika vooru SF taotlustest - Risto Hinno - MKM

Avaandmete kuvamine tarbijale - Erkki Aarma - Maanteeamet

Suurandmed, analüütika ja avaliku sektori innovatsioon - Innar Liiv, PhD


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:andmeanalyytika (generated for current page)