.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
itari:toogrupid:erasektor:kohtumine01 [2012/04/27 17:11]
aivenormak [Ühiselt formuleeritud teemad, mille lahendamisega hakatakse tegelema:]
itari:toogrupid:erasektor:kohtumine01 [2012/04/27 17:46]
aivenormak [Ühiselt formuleeritud teemad, mille lahendamisega hakatakse tegelema:]
Rida 7: Rida 7:
  
  
-1. Tellimuste madal kvalitteet ja puudulikud ​mõjutamisvahendid\\ ​ 2Lepingute sümmeetria\\ ​ 3. Soodsaima ​lahenduse leidmine.\\  4. Arenduse ​ühtsete heade tavade ​jälgimine ​(kvaliteedimetoodikate paikapanemine ​ja jälgimine).\\  5. Kuidas eristada head pakkujat halvast ​kuidas seda teha hindamiskriteeriumistega\\ ​ 6. Kompetentsi ehitamine maksab ​ja kes selle kinni maksab.\\  ​+    - Riigipoolsete madala kvaliteediga tellimuste korral on probleemiks selliste pakkumiste mõjutamise ​puudulikud ​protseduurid 
 +    - Riigi sõlmitavad lepingud ei ole kohustuste suhtes sümmeetrilised (lähtekoodi kasutamined,​ trahvid, tellija kohustuste täitmine) 
 +    - Riigile tegelikult soodsaime lahenduse leidmist ei toimu(Riigile tegelikult soodsaima ​lahenduse leidmine ​on ekslikult taandatud odavaima tarkvara arendustööde pakkumise saamisele, mis ei pruugi üldse kokkuvõttes olla soodsaim) 
 +    - Tarkvara arenduste ​ühtsete heade tavade ​puudumine erasektori teenuste pakkujate poolt (eri pakkujatel väga erinev arusaamine tarkvara arendamise kvaliteedi juhtimisest sh skoobi haldus, dokumenteerimine,​ esitatavate tarnete kvaliteet, testimiste eelnev läbimine ​ja kvaliteet jne) 
 +    ​Riigihanked ei toeta heade partnerite eristamist (oma kohustusi mitte täitvatest ​ja ebakvaliteetseid tulemeid tarnivatest partneritest). 
 +    - Pika-ajalise suhtele orienteeritus erasektori poolt ei ole riigile soodsaima pakkumise arvestuses (investeeringuid mingi valdkonna toetamiseks ei tasu teha)
  
  
 %%*%% Tegemist ei ole protokolliga,​ vaid Aive koosoleku märkmetega %%*%% Tegemist ei ole protokolliga,​ vaid Aive koosoleku märkmetega
  

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:kohtumine01 (generated for current page)