.

Riigi ja erasektori koostöö 1. kohtumine

SMIT 11.11.2011 kell 9:30-12:00

Ühiselt formuleeritud teemad, mille lahendamisega hakatakse tegelema:

  1. Riigipoolsete madala kvaliteediga tellimuste korral on probleemiks selliste pakkumiste mõjutamise puudulikud protseduurid
  2. Riigi sõlmitavad lepingud ei ole kohustuste suhtes sümmeetrilised (lähtekoodi kasutamined, trahvid, tellija kohustuste täitmine)
  3. Riigile tegelikult soodsaime lahenduse leidmist ei toimu. (Riigile tegelikult soodsaima lahenduse leidmine on ekslikult taandatud odavaima tarkvara arendustööde pakkumise saamisele, mis ei pruugi üldse kokkuvõttes olla soodsaim)
  4. Tarkvara arenduste ühtsete heade tavade puudumine erasektori teenuste pakkujate poolt (eri pakkujatel väga erinev arusaamine tarkvara arendamise kvaliteedi juhtimisest sh skoobi haldus, dokumenteerimine, esitatavate tarnete kvaliteet, testimiste eelnev läbimine ja kvaliteet jne)
  5. Riigihanked ei toeta heade partnerite eristamist (oma kohustusi mitte täitvatest ja ebakvaliteetseid tulemeid tarnivatest partneritest).
  6. Pika-ajalise suhtele orienteeritus erasektori poolt ei ole riigile soodsaima pakkumise arvestuses (investeeringuid mingi valdkonna toetamiseks ei tasu teha)

* Tegemist ei ole protokolliga, vaid Aive koosoleku märkmetega


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:kohtumine01 (generated for current page)