.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
itari:toogrupid:erasektor:kohtumine04 [2012/04/19 16:25]
hanneskiivet
itari:toogrupid:erasektor:kohtumine04 [2012/04/19 16:29] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet
Rida 6: Rida 6:
 ===== Lepingute ja tüüptingimuste töörühm ===== ===== Lepingute ja tüüptingimuste töörühm =====
  
-E: oleme loonud võimekuse hoida ajakohasena sektoriüleseid IKT lepingute tüüptingimusi. +  * Eesmärk: oleme loonud võimekuse hoida ajakohasena sektoriüleseid IKT lepingute tüüptingimusi. 
-Esimene tulem: oleme välja töötanud maailma parimaid praktikaid analüüsides tüüptingimused ja need kasutusele võtnud. +  ​* ​Esimene tulem: oleme välja töötanud maailma parimaid praktikaid analüüsides tüüptingimused ja need kasutusele võtnud. 
-  +  ​* ​Märkmed: 
-Märkmed: +    ​* ​Soomlaste näide 
-Soomlaste näide +    ​* ​Parimate praktikate tutvustamine,​ analüüsimine,​ sünteesimine
-Parimate praktikate tutvustamine,​ analüüsimine,​ sünteesimine+
    
 ===== Soodsaima IKT teenuse kriteeriumite töörühm ===== ===== Soodsaima IKT teenuse kriteeriumite töörühm =====
  
-E: kindlustada soodsaima (ROI) IKT teenuse disain ja saavutamine riigile ning teenust tagavale partnerile  +  * Eesmärk: kindlustada soodsaima (ROI) IKT teenuse disain ja saavutamine riigile ning teenust tagavale partnerile  
- läbi soodsaima ülesande püstituse  +    ​* ​läbi soodsaima ülesande püstituse 
- läbi soodsaima pakkuja kriteeriumite leidmise +    ​* ​läbi soodsaima pakkuja kriteeriumite leidmise 
-läbi tegeliku tulemuse hindamise ja tagasiside uutesse hangetesse +    ​* ​läbi tegeliku tulemuse hindamise ja tagasiside uutesse hangetesse 
-Esmane tulem 2012: saab välja üks hange vastavalt väljatöötatud metoodikatele +  ​* ​Esmane tulem 2012: saab välja üks hange vastavalt väljatöötatud metoodikatele 
-metoodilised ​tulemid: +  * Metoodilised ​tulemid: 
-1. tasuvusanalüüsi metoodika, PRIORITEET II +    ​* ​hanke hindamise kriteeriumid (sh läbiviimise praktika) 
-2. nõuete halduse metoodika, PRIORITEET II +    ​* ​tagasiside hindamise metoodika 
-1. hanke hindamise kriteeriumid (sh läbiviimise praktika), PRIORITEET I +    * tasuvusanalüüsi metoodika 
-2. tagasiside hindamise metoodika, PRIORITEET I +    * nõuete halduse metoodika 
-  +  ​* ​Märkmed: 
-Märkmed: +    ​* ​LÜ defineerimine,​ hankekriteeriumid,​ tagasiside 
-LÜ defineerimine,​ hankekriteeriumid,​ tagasiside +    ​* ​Kuidas üks hange sobib suurde pilti. 
-Kuidas üks hange sobib suurde pilti. +    ​* ​Hankeliigi valimine. 
-Hankeliigi valimine. +    ​* ​Planeerimisest (ülesande püstitus) – täitmiseni. 
-Planeerimisest (ülesande püstitus) – täitmiseni. +    ​* ​Elutsükkel,​ pakkumiskutsete miinimum. 
-Elutsükkel,​ pakkumiskutsete miinimum. +    ​* ​Kuidas vältida praagi väljatulekut – püsikulude arvestus. 
-Kuidas vältida praagi väljatulekut – püsikulude arvestus. +    ​* ​Tagasiside süsteem tellimuste kohta – soorituse hindamine, retrospektiivid. 
-Tagasiside süsteem tellimuste kohta – soorituse hindamine, retrospektiivid. +    ​* ​Hanke hindamise kriteeriumid. 
-Hanke hindamise kriteeriumid. +    ​* ​Skoop-tähtaeg-hind.
-Skoop-tähtaeg-hind.+
    
 ===== Suure Pildi töörühm ===== ===== Suure Pildi töörühm =====
    
-Märkmed: +  * Märkmed: 
-Eesmärk: strat planeerimise mudeli loomine. +    ​* ​Eesmärk: strat planeerimise mudeli loomine. 
-Programm 2020 - sellega on kiire! +    ​* ​Programm 2020 - sellega on kiire! 
-Püüa taotlus, tarkade otsuste fondi +    ​* ​Püüa taotlus, tarkade otsuste fondi 
-VAAK (1+3 aastat), peaks tegema tutvustuse oma VAAK-ide osas. +    ​* ​VAAK (1+3 aastat), peaks tegema tutvustuse oma VAAK-ide osas. 
-Struktuurfondide uus periood tuleb. Strateegiline eesmärk vaja seada. +    ​* ​Struktuurfondide uus periood tuleb. Strateegiline eesmärk vaja seada. 
-Infoühiskonna arengukava ja teised – plaane on liiga palju. +    ​* ​Infoühiskonna arengukava ja teised – plaane on liiga palju. 
-Inimarengu raport – mille vastu seda tehakse? +    ​* ​Inimarengu raport – mille vastu seda tehakse? 
-Meil on tehnoloogia,​ kuidas sellega pildil olevaid asju katta ja mille poole areneda. +    ​* ​Meil on tehnoloogia,​ kuidas sellega pildil olevaid asju katta ja mille poole areneda. 
-Äriharimise ülesanne – konverents.+    ​* ​Äriharimise ülesanne – konverents.
  
 ===== Kokkuvõte ===== ===== Kokkuvõte =====
    
-Win-win on kõige selle juures läbiv. +  * Win-win on kõige selle juures läbiv. 
-  +  ​* ​Kohtumised üle kahe nädala N kell 14:​00-16:​00. Igaüks planeerib ise oma kalendrisse (esialgu kuni jaanipäevani). 
-Kohtumised üle kahe nädala N kell 14:​00-16:​00. Igaüks planeerib ise oma kalendrisse (esialgu kuni jaanipäevani). +  ​* ​Järgmine kohtumine 19.04 RMIT-is. Päevakorras:​ 
-  +    ​* ​Lõpetada eesmärkide seadmine 
-Järgmine kohtumine 19.04 RMIT-is. Päevakorras:​ +    ​* ​Organisatoorne korraldus 
-Lõpetada eesmärkide seadmine +    ​* ​Kuidas käivitada töörühmad
-Organisatoorne korraldus +
-Kuidas käivitada töörühmad+
    
 Protokollis:​ Aive Normak Protokollis:​ Aive Normak
-Arendusosakonna juhataja 
-Registrite ja Infosüsteemide Keskus 
-aive.normak@just.ee 
-6636353, 5286448 

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:kohtumine04 (generated for current page)