.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

itari:toogrupid:erasektor:kohtumine05 [2012/04/24 00:24] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet tekitatud
Rida 1: Rida 1:
 +====== Riigi ja erakoostöö 5. kohtumine ======
  
 +  * RMIT 19.04 kell 14-16:40
 +  * Osalesid: Aive Normak (RIK), Agu Leinfeld (SMIT), Hannes Kiivet (RIA), Meelis Riimaa (RMIT), Tiit Anmann (WMG), Kaido Heinsalu (Net Group), Sven Peekman (Net Group)
 +
 +===== KORRALDUSLIKUD OTSUSED =====
 +
 +  * see osapool, kelle juures kohtumine toimub tagab protokollimise ja materjalide edastamise.
 +  * Teised osapooled saadavad järgmise korra materjalid korraldajale
 +  * RIA (Hannes) teeb IT-praktikute wikisse juurde alamtöörühma ja saadab info laiali
 +
 +===== TÖÖRÜHMADE EESMÄRGID JA ÜLESANDED =====
 +
 +==== Lepingute ja tüüptingimuste töörühm ====
 +
 +  * E: oleme loonud võimekuse hoida ajakohasena sektoriüleseid IKT lepingute tüüptingimusi.
 +  * Esimene tulem (ei muudeta põhimõtteid,​ vaid valitakse parimad praktikad):
 +    * olemasolevate (SMIT, RIK, RIA, RMIT) tarkvaraarenduslepingute analüüs
 +    * Soome lepingu analüüs
 +    * kahe eelneva süntees ​
 +  * Omandiõigused,​ sunnimeetmed,​ tööde üleandmine-vastuvõtmine,​ finantseerimine,​ lepingute pikkus (arendus ja hooldus), skoobimuudatuste haldus, tähtajad.
 +  * Tähtaeg: 2 kuu jooksul.
 +  * Teine tulem: (põhimõtete muutmine) oleme välja töötanud maailma parimaid praktikaid analüüsides tüüptingimused ja need kasutusele võtnud. Tähtaeg: septembrist 3 kuud.
 +  * Kolmas tulemus: toote ostmiselt teenuse osutamise konstruktsioonile üleminek
 +
 +==== Soodsaima IKT teenuse kriteeriumite töörühm ====
 +
 +  * E: kindlustada soodsaima (ROI) IKT teenuse disain ja saavutamine riigile ning teenust tagavale partnerile
 +    * läbi soodsaima ülesande püstituse
 +    * läbi soodsaima pakkuja kriteeriumite leidmise
 +    * läbi tegeliku tulemuse hindamise ja tagasiside uutesse hangetesse
 +  * Esmane tulem: kuidas on ärieesmärgid kajastatud (kirjas ja hinnatud, testitavad) hankedokumentides ja kuidas peaks olema. Tähtaeg: 2 kuu jooksul
 +  * Teine tulem: metoodilised tulemid:
 +    * tasuvusanalüüsi metoodika (tulemite ja olulisemate aspektide avaldamine ja lisamine hankedokumentidesse) PRIORITEET II
 +    * nõuete halduse metoodika (lähteülesande kvaliteet, sisu tutvustamine juba ideetasandil),​ PRIORITEET II
 +    * hanke hindamise kriteeriumid (sh läbiviimise praktika ja hanke liigi valik), PRIORITEET I
 +    * tagasiside hindamise metoodika, PRIORITEET I
 +  * Kolmas tulem: saab välja üks hange vastavalt väljatöötatud metoodikatele ja tulemus mõõdetud
 +
 +==== Suure Pildi töörühm ====
 +
 +  * Eesmärk: strateegilise planeerimise mudeli loomine.
 +  * Esmane tulem: On teada sektori strateegilised dokumendid; vastutavad osapooled ja strateegia protsessid ning nende seosed.
 +  * Teine tulem: ühtlustamine kogutud andmete põhjal (uued vastutused, protsessid, dokumendid).
 +  * Win-win-win (partnerid-kasutaja) on kõige selle juures läbiv.
 +
 +===== TÖÖRÜHMADE KÄIVITAMINE =====
 +
 +  * töögrupi suurused igast riigiasutusest 1 + ITL-ist max 3
 +  * otsustamine konsensuse alusel, mittekonsensuslikud asjad visatakse välja
 +  * tulemid võiksid olla visuaalse mudelina presenteeritavad
 +  * Lepingute ja tüüptingimuste töörühm
 +    * eestvedajad:​ Kaido Heinsalu (ITL, Net Group)
 +    * (kvalifikatsiooni)nõuded osalejatele:​
 +    * muud tingimused: juriidiline kompetents ei ole soositud
 +  * Soodsaima IKT teenuse kriteeriumite töörühm
 +    * eestvedajad:​ Tiit Anmann (ITL, WMG)
 +    * (kvalifikatsiooni)nõuded osalejatele:​ pikaajaline reaalne kogemus tarkvarahangetes ülesannete püstitamisel ja tööde vastuvõtmisel.
 +  * Suure Pildi töörühm
 +    * eestvedajad:​ Urmas Kõlli (ITL, Datel)
 +    * (kvalifikatsiooni)nõuded osalejatele:​ inimesed peavad olema osalenud strateegilises planeerimises (VAAK on selge)
 +  * Enne järgmist kohtumist:
 +    * on teada töörühmade eestvedaja, osalised/​liikmed
 +    * otsustada kuidas seni tehtud tööd presenteerida – formaat ja ettekandjad
 +  * Järgmine kohtumine: 3.05 kell 15:00-17:30 SMIT-is. Päevakorras:​
 +    * töögruppide käivitamine = eestvedajatele eesmärkide püstitamine
 +    * seni tehtu tutvustamine,​ kutsutakse kõik töörühmade liikmed

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:kohtumine05 (generated for current page)