.

Soodsaima lahenduse väljaselgitamise töörühm

 • Pikaajaline eesmärk: Välja töötada head tavad hangete läbiviimiseks (guidlines), et hankija saaks soodsaima lahenduse
 • Eestvedaja: Lauri Tammiste (Nortal) ja Meelis Riimaa (RMIT)
 • Vajalik kvalifikatsioon/nõuded osalejatele: riigihangete või pakkumuse koostamise kogemus
 • Osalejad:
  • Hipp Laigu (KEMIT)
  • Tarmo Kiivit (Helmes)
  • Aive Normak (RIK)
  • Jaigi Puusaag (SMIT)
  • Marko Mäe (RMIT)
  • Liivia Mahlapuu (Cybernetica)
  • Anu Riisikamp (Datel)
  • Marten Teino (CGI)
 • Lühiajaline eesmärk: Koostada praktiline juhendmaterjal (koos soovituste/näidetega), kuidas soodsaimal viisil tarkvara arendust ja hooldust hankida
 • Tulemid:

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:lahendus (generated for current page)