.

Lepingute töörühm

 • Pikaajaline eesmärk: oleme loonud võimekuse hoida ajakohasena sektoriüleseid IKT lepingute tüüptingimusi
 • Eestvedajad: Kaido Heinsalu (Tieto Estonia / kaido.heinsalu@tieto.com) ja Ingrid Puurvee (SMIT / ingrid.puurvee@smit.ee)
 • Vajalik kvalifikatsioon/nõuded osalejatele: juriidiline haridus pole kohustuslik
 • Osalejad:
  • Laura Kask
  • Kaido Heinsalu
  • Ingrid Puurvee
  • Margus Reitalu
  • Merilin Kasesalu
  • Kati Vellak
  • Anneli Laurits
  • Priit Lätt
  • Jaan Oruaas
 • Varasemates koosseisudes osalenud:
  • Aet Rahe
  • Priit Põld
  • Niilo Saard
  • Alek Kozlov
  • Monika Oit
  • Tõnu Randaru
  • Alar Heikla
  • Marti Rillo
  • Ene Lehiste
  • Andres Birnbaum
 • Esmane tulem: väljatöötatud põhimõtete osas laiema konsensuse saavutamine suurte IT tellijatega (roadshow põhimõtete tausta tutvustamiseks ja põhimõtetes kokku leppimine RIK’i, SMIT’i, RMIT’i, KeMIT’i ja RIA’ga)
 • Teine tulem: standardlepingupunktide väljatöötamine ning uuendamise kontseptsiooni väljatöötamine
 • Kolmas tulem: Tarkvaraarenduse standard raamlepingu väljatöötamine.

Lepingute töörühma avalikud tulemid


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:lepingud (generated for current page)