.

Oigusloome töörühm

 • Pikaajaline eesmärk: valmistada ette õigusaktide muudatuse ettepanekud tagamaks paindlikumat õiguslikku raamistikku IKT lahenduste tellimiseks
 • Eestvedajad: Tea Trahov (Icefire)
 • Vajalik kvalifikatsioon/nõuded osalejatele: …
 • Osalejad:
  • Hannes Mädo (KEMIT)
  • Margus Reitalu (RMIT)
  • Priit Põld (SMIT)
  • Ingrid Puurvee (RIK)
  • Aet Rahe (RISO)
  • Laura Kask ( CGI )
  • Renee Bachman ( CGI )
  • Priit Lätt (Glimstetd)
  • Risto Hübner (Nortal)
  • Sirje Juhkam (Keskkonnaministeerium)
  • Timmo Tammemäe (RIA)
  • Heiti Mering (Tieto)
  • Jüri Jõema (ITL)
 • Esmane tulem: kaardistada õigusaktid, mida on vaja muuta/täiendada selleks, et tekiks paindlikum õiguslik raamistik IKT lahenduste tellimiseks ning analüüsida/luua/koondada juhendmaterjal, mis aitab õigusaktide võimalusi paremini/laiemalt kasutada
 • Protokollid
 • Koosolekud

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:oigusloome (generated for current page)