.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
itari:toogrupid:erasektor:oigusloome [2014/02/04 16:54]
teatrahov
itari:toogrupid:erasektor:oigusloome [2014/02/04 17:02]
teatrahov
Rida 11: Rida 11:
       * Ingrid Puurvee (RIK)       * Ingrid Puurvee (RIK)
       * Aet Rahe (RISO)       * Aet Rahe (RISO)
-      * Laura Kask (     ​CGI ) +      * Laura Kask (    CGI ) 
-      * Renee Bachman ( CGI )+      * Renee Bachman (   ​CGI )
       * Priit Lätt (Glimstetd)       * Priit Lätt (Glimstetd)
       * Risto Hübner (Nortal)       * Risto Hübner (Nortal)
Rida 20: Rida 20:
       * Jüri Jõema (ITL)       * Jüri Jõema (ITL)
     * Esmane tulem: kaardistada õigusaktid,​ mida on vaja muuta/​täiendada selleks, et tekiks paindlikum õiguslik raamistik IKT lahenduste tellimiseks ning analüüsida/​luua/​koondada juhendmaterjal,​ mis aitab õigusaktide võimalusi paremini/​laiemalt kasutada     * Esmane tulem: kaardistada õigusaktid,​ mida on vaja muuta/​täiendada selleks, et tekiks paindlikum õiguslik raamistik IKT lahenduste tellimiseks ning analüüsida/​luua/​koondada juhendmaterjal,​ mis aitab õigusaktide võimalusi paremini/​laiemalt kasutada
 +    * 
     * Protokollid     * Protokollid
 +
 +
     * Koosolekud     * Koosolekud
  

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:oigusloome (generated for current page)