.

Riistvara hangete töörühm

  • Pikaajaline eesmärk: …
  • Eestvedajad: Margus Vaino (Santa Monica Network) ja … (…)
  • Vajalik kvalifikatsioon/nõuded osalejatele: …
  • Osalejad:
  • Esmane tulem: …
  • Teine tulem: …

Avalikud tulemid

Hetkel puuduvad


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:riistvara (generated for current page)