.

Riigi ja erasektori koostöö atraktiivsuse tõstmise töögrupp

Selle lehe kiirviide on http://tinyurl.com/erasektor

Tutvustus

Käesoleva töögrupi soov on edendada riigi ja erasektori info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) alast koostööd, et tasakaalustatult arvestada partnerite ja kogukonna huve. Ühiste seisukohtade kujundamiseks on ellu kutsutud erinevad ekspertide töörühmad, kus koostöös on välja töötatud ning ühiselt aktsepteeritud seisukohad. Tulemite avalikustamine tagab kogu IKT kogukonnas parimate praktikate kasutamist ning võimaldab kõigil teistel isikutel huvi ja soovi korral osaleda hea koostöö põhimõtete väljatöötamises. Osapooled teevad mõistlikke pingutusi töörühmade tulemuste rakendamiseks, kuid need ei ole pooltele juriidiliselt siduvad ning ei saa olla kuidagi vastuolus muude regulaatorite poolt seatud nõuetega.

Eeltoodu kinnituseks on ühiste kavatsuste protokoll digitaalselt allkirjastatud Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT), Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT), Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA), Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (KEMIT) esindajate poolt ning avaldatud täistekstina siin veebiruumis:

Riigi ja erasektori IT ala ühiste kavatsuste protokoll.ddoc ja KEMITi liitumisavaldus

Vaata ka korraldava kogu liikmeid ja kohtumisi >

Vahetulemid

Tarkvaraarenduse tüüpleping

Versioon 1.0 (avaldatud 20.03.2015):

Olelusringi juhendmaterjal

Töörühmad


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:start (generated for current page)