.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
itari:toogrupid:erasektor:start [2018/09/21 11:42]
stentikerpe [Töörühmad]
itari:toogrupid:erasektor:start [2018/10/17 19:16]
janekrozov [Vahetulemid]
Rida 20: Rida 20:
   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​strateegiline_juhtimine_eesmargid.pdf|}}   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​strateegiline_juhtimine_eesmargid.pdf|}}
   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​it-lahenduste_ja_teenuste_kulukomponendid.xlsx |}}   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​it-lahenduste_ja_teenuste_kulukomponendid.xlsx |}}
 +  * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​hea_kasutuskogemusega_avalike_teenuste_kujundamise_tavad.docx|}}
 ==== Tarkvaraarenduse tüüpleping ==== ==== Tarkvaraarenduse tüüpleping ====
 Versioon 1.0 (avaldatud 20.03.2015):​ Versioon 1.0 (avaldatud 20.03.2015):​
Rida 47: Rida 47:
   * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​olelusring|Olelusringi töörühm]]   * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​olelusring|Olelusringi töörühm]]
  
-  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​olelusring|Üldkogu]]+  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​uldkogu|Üldkogu]]

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:start (generated for current page)