.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
itari:toogrupid:erasektor:start [2018/09/21 11:42]
stentikerpe [Töörühmad]
itari:toogrupid:erasektor:start [2018/10/17 19:16]
janekrozov [Vahetulemid]
Rida 20: Rida 20:
   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​strateegiline_juhtimine_eesmargid.pdf|}}   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​strateegiline_juhtimine_eesmargid.pdf|}}
   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​it-lahenduste_ja_teenuste_kulukomponendid.xlsx |}}   * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​it-lahenduste_ja_teenuste_kulukomponendid.xlsx |}}
 +  * {{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​hea_kasutuskogemusega_avalike_teenuste_kujundamise_tavad.docx|}}
 ==== Tarkvaraarenduse tüüpleping ==== ==== Tarkvaraarenduse tüüpleping ====
 Versioon 1.0 (avaldatud 20.03.2015):​ Versioon 1.0 (avaldatud 20.03.2015):​
Rida 47: Rida 47:
   * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​olelusring|Olelusringi töörühm]]   * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​olelusring|Olelusringi töörühm]]
  
-  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​olelusring|Üldkogu]]+  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​uldkogu|Üldkogu]]

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:start (generated for current page)