.

Teenuse töörühm

 • Pikaajaline eesmärk: Väärtuspõhise mõtlemise tugevdamine avalikku väärtust loovate inimeste hulgas.
 • Eestvedajad: Agu Leinfeld (ITL) ja Janek Rozov (MKM)
 • Vajalik kvalifikatsioon/nõuded osalejatele: IT lahenduste tellija ja täitja rollis olevad avaliku sektori ja erasektori esindajad
 • Osalejad:
  • Heiti Mering (Tieto Estonia)
  • Erkki Jakobson (HTM)
  • Riina Kivi (RIA)
  • Priit Parmakson (RIA)
  • Liilia Kristal (PõM)
  • Aime Linke (TKA)
  • Anne-Mai Peerna (SiM)
  • Marko Seier (SiM)
  • Piret Meelind (RIK)
  • Risto Hinno (MKM)
  • Evelin Kasenõmm (HITSA)
  • Indrek Reimand (ekspert)
  • Guido Leirbur (ekspert)
  • Priit Raspel (ekspert)
 • Esmane tulem:
  • Teenuste semantika sõnaraamatu ja mudeli kirjeldamine (maht ca 2-4 A4)
  • Olulisemate riigi poolsete semantikat sisaldavate dokumentide kaardistamine ja muudatusvajaduste hindamine.
 • Teine tulem:
  • Olulisemate teenuse semantikat ssaldavate dokumentide kaasajastamine kokkulepitud mõistetega.

Avalikud tulemid


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:teenusemoiste (generated for current page)