.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
itari:toogrupid:erasektor:teenusemoiste [2018/09/25 15:45]
janekrozov
itari:toogrupid:erasektor:teenusemoiste [2018/09/25 16:15]
janekrozov
Rida 27: Rida 27:
  
 ===== Avalikud tulemid ===== ===== Avalikud tulemid =====
 +Tulemid 2018
 +
 +{{:​itari:​toogrupid:​erasektor:​hea_kasutuskogemusega_avalike_teenuste_kujundamise_tavad.docx|}}
 +
 +enne 2018
 +
 Teenuste osutamise mudel Teenuste osutamise mudel
  
Rida 36: Rida 42:
  
 [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ETkPfMUUwXi16rQ8VnmtIeVhtA6QsEO-e_NW_73EzMo/​edit#​|Avalike teenuste osutamise mudeli v1.0 kommenteerimine GoogleDocsi]] [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ETkPfMUUwXi16rQ8VnmtIeVhtA6QsEO-e_NW_73EzMo/​edit#​|Avalike teenuste osutamise mudeli v1.0 kommenteerimine GoogleDocsi]]
 +
 +**__Alates 03.06.2017 jõustunud määrus__:​**
 +
 +[[https://​www.riigiteataja.ee/​akt/​131052017007|Teenuste korraldamise ja teabehalduse määrus]]
  
 **__Alates 01.07.2015 uued materjalid__:​** **__Alates 01.07.2015 uued materjalid__:​**
Rida 50: Rida 60:
  
 [[https://​github.com/​MKM-ITAO/​riigiteenused|Teenuste omanike ja teenuste kataloogiga seonduv info GitHub´is]] [[https://​github.com/​MKM-ITAO/​riigiteenused|Teenuste omanike ja teenuste kataloogiga seonduv info GitHub´is]]
- 
-[[https://​www.riigiteataja.ee/​akt/​131052017007|Teenuste korraldamise ja teabehalduse määrus Riigiteatajas]] 
  
 **__Teenuste kvaliteedist__:​** **__Teenuste kvaliteedist__:​**

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:teenusemoiste (generated for current page)