.

Üldkogu on vabakonna iga-aastane strateegiaseminar, mille raames antakse nii riigi kui erasektori IKT juhtidele ja spetsialistidele ülevaade kõigi töörühmade möödunud aasta eesmärkidest, esitletakse saavutatud tulemusi ning planeeritakse prioriteedid ja töökorraldus järgmiseks aastaks.


QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:uldkogu (generated for current page)