.

See on dokumendi vana versioon!


Üldkogu on vabakonna iga-aastane strateegiaseminar, mille raames antakse nii riigi kui erasektori IKT juhtidele ja spetsialistidele ülevaade kõigi töörühmade möödunud aasta eesmärkidest, esitletakse saavutatud tulemusi ning planeeritakse prioriteedid ja töökorraldus järgmiseks aastaks.

  • 18.09.2018 vabakonna üldkogu - koondslaidid

QR Code
QR Code itari:toogrupid:erasektor:uldkogu (generated for current page)