.

e-SENS-iga seotud üritused

Eesolevad üritused

Toimunud üritused

25.-26.02 e-SENS konsortsiumi koosolek (General Assembly) Baarnis

13.-14.11 e-SENS konsortsiumi koosolek Berliinis

Eesti poolt osalesid: Luukas Ilves (RIA); Kristiina Karula (RIA)

11.-12.07 WP3 töörühm Tallinnas

Eesti poolt osalesid: Uuno Vallner (MKM), Jaak Tepandi (Tepinfo OÜ), Luukas Ilves (RIA), Kristiina Karula (RIA).

17.-18.06 Põhjamaa riigid Tallinnas

17.-18.06 toimus „Nordic eSENS Coordination meeting“. Koosolekul osalesid: Luukas Ilves (RIA), Hannes Kiivet (RIA), Kristiina Karula (RIA), Klaus Vilstrup Pedersen (Norway), Sven Rostgaard Rasmussen (Denmark), Anders Kingstedt (Sweden), Sören Pedersen (Sweden). Tegemist oli koordineerimiskoosolekuga, teema: koostöö Eesti, Rootsi, Taani ja Norra vahel. Ürituse päevakava: esens_nordic_coordination_meeting_agenda_17.-18.06_.docx

Külalislektor oli Ingmar Väli (RIK), kes käsitles teemat: Äri- ja ettevõtluskeeldudega seotud andmete vahetamine (andmevahetusstandardi või süsteemi kaudu).

Probleem: Käesoleval hetkel toimub ärikeeldude infovahetus Soomega, st soomlased saadavad kehtestatud ärikeeldude info Eesti äriregistrile, mille tulemusel on kõigil isikutel ja asutustel võimalik lisaks Eestis kehtestatud ärikeelule kontrollida, kas isiku suhtes on kehtestatud ärikeeld ka Soomes.

Probleemiks on osutunud ärikeeldude aluseks olevate dokumentide või kohtulahendite puudumine. Näiteks kui Soome kodanik küsib, miks tehti tema loodud äriühingu suhtes negatiivne otsus, ei ole kohtu registriosakonna kohtunikuabil ette näidata muud, kui Soomest saabunud exceli tabel. Vajadusel saab kohtunikuabi eraldi Soome kohtu poole pöörduda, et vajalik dokument saada, kuid protsess on aeglane. Registriosakond teeb ettevõtte asutamise otsused kiirmenetluses üldjuhul kahe tunni jooksul. Kohtunikuabid sooviksid koos ärikeelu andmetega näha ka otsuse aluseks olevat lahendit.

Teine puudujääk seisneb selles, et ärikeeldude infovahetus on ühepoolne. Soome ei aktsepteeri Eestis kehtestatud ärikeelde, kuna otsuste tegemisel aluseks olevad reeglid on erinevad, st ärikeelu mõistet defineeritakse erinevalt. Selle tulemusel võivad Eestis ärikeelu saanud ettevõtjad lihtsalt Soomes või mujal EL liikmesriigis oma ettevõte asutada ja edasi tegutseda.

Euroopa Liidu siseturu reeglitest tulenevalt võivad teiste liikmesriikide ettevõtjad tegutseda vabalt ka Eesti turul. Seega saab Eestis ärikeelu saanud füüsiline isik tegutseda Eestis edasi teises liikmesriigis registreeritud äriühingu all.

Eesmärk: Projekti eesmärk on kehtestada süsteem ja reeglid, mille alusel võimalikult palju liikmesriike vahetab tehnilise lahenduse kaudu liikmesriikides kehtestatud ärikeeldude (ja võimalusel ka ettevõtluskeeldude) informatsiooni ja vajadusel/võimalusel ka otsuste aluseks olnud dokumente. Vastavalt andmekaitse reeglitele tehakse projektis osalevate liikmesriikide ärikeelud kättesaadavaks tasuta ühtses portaalis või liikmesriikide äriregistrites sarnaselt Eesti ärikeeldudega: https://ariregister.rik.ee/arikeelud.py. Vajadusel saab lahendust siduda ka maksejõuetuse/pankroti registritega.

Tehnilise lahenduse loomisel (kui selline vajadus tekib) kasutatakse ära olemasolevaid infrastruktuure ja Euroopa suurprojektide (Large Scale Project) tulemusi ja piiriüleste eID autentimise ning ka allkirjade valideerimist.

Koostööpartnerid: liikmesriikide äriregistrid. Kasu saajad: ettevõtluskeskkonna turvalisemaks muutumisest saaksid kasu kõik ettevõtlusega kokku puutuvad isikud ja ametiasutused.

Lisainfo:

Kokkuvõte: minutes_-_nordic_baltic_area_2013-06-17-18.docx

28.05 e-SENS WP6.2 töörühma koosolek Berliinis

Osales Hannes Kiivet (RIA). e-SENS projekti WP6.2 semantika töörühma algatuskoosolekul tutvustati ning lepiti kokku töörühma administreerimise ning sisulisi küsimusi.

Lisainfo BSCW keskkonnas: https://www.jol.nrw.de/bscw/ kaustas 'e-SENS Work Packages / WP6 Building Blocks Provision / Cluster 6.2 Semantics, Processes and Documents / Meetings / 28-05-2013 Berlin

29.04 e-SENS WP6.1 töörühma „kick-off“ koosolek Düsseldorfis

Osales Heiko Vainsalu (RIA).

Koosoleku eesmärk oli WP6.1 eeldatavate tulemite kirjeldamine ja edasiste tegevuste planeerimine. Päevakavas tutvustati epSOS ja PEPPOL süsteemide e-Delivery ja e-Interaction lahendusi. Lisaks tutvustati e-Signatuer ja e-Identification teemalisi arenguid Euroopas.

Edasise töö tulemusena järgmised sammud:

  • WP6 arhitektuuri töörühm korraldab küsimustiku, millega koguda kokku varasemate pilootide ja rahvuslike lahenduste kohta infot.
  • WP5 töötab välja nõudmisi pilootide kontekstis
  • WP6.1 osalised peaksid jälgima, mis WP5 alamgruppides toimub, et olla kursis ja vajadusel juhendada
  • Esimese 6 kuu jooksul on soovitatav jõuda teha kaks iteratsiooni nõuete moodustamisest.

Kokkuvõte:e-sens_wp_6.1_competentce_cluster_6.1_internal_kick-off.pdf

Lisainfo BSCW keskkonnas: https://www.jol.nrw.de/bscw/ kaustas 'e-SENS Work Packages / WP6 Building Blocks Provision / Cluster 6.1 e-Delivery & e-Interaction / Meetings / 2013-04-29 Dusseldorf

23.04 Nordic/Baltic kokkusaamine Stockholmis

9.-11.04 e-SENS „kick-off“ Berliinis

Osalesid: Kristiina Karula (RIA); Hannes Kiivet (RIA); Luukas Ilves (RIA), Lesli Hommik (RIK), Jako Heinmets ( Medisoft), Uuno Vallner (MKM), Tarvi Martens (SK), Arne Ansprer (Cybernetica), Kelli Podoshvilev (IT Keskhaigla).

Lisainfo: e-sens_general_assembly_09.04.13_wps_timeline.ppt

Täpsem informatsioon on lisatud vastava tööpaketti alla.

19.03 „kick-off“ Brüsselis

Osalesid: Hannes Kiivet (RIA) Uuno Vallner (MKM).

18.03 Deloitte "LSP suistainability study" uuringu tulemuste seminar Brüsselis

Osales Uuno Vallner MKM-ist.

Deloitte uuringust: Serge Novaretti (Euroopa Komisjon) kirjeldas Komisjoni nägemust, kuidas e-SENS projekt peaks pärast lõpetamist CEF toel muutuma jätkusuutlikuks digitaalteenuste taristuks. EÜ on käivitanud uuringu viib läbi Deloitte. Pärast 2020 on oodata, et avalike teenuste rahastamine pikemas perspektiivis väheneb. Ehitusklotsid peavad muutuma isemajandavaks. Esitlus vaadeldi juhtimismudelite variante (avalik-, era- või vabasektor ja nende kombinatsioonid). Deloitte esitab oma uuringu lõpptulemused mai keskpaigaks.

21.02 Brüsselis e-Sens konverents

Osales Uuno Vallner MKM-ist.

Lisainfo: http://www.epractice.eu/en/events/lsp


QR Code
QR Code projektid:e-sens:e-sensiga-seotud-ueritused (generated for current page)