.

WP1 Project Management

Projekti üldjuhtimisega tegeleb üldkoordinaator Saksamaa. Administratiiv- ja finantsküsimuste kontaktide list:
esens.wp1@lists.esens.eu

Üritused

25.-26.02 e-SENS konsortsiumi koosolek (General Assembly) Baarnis

13.-14.11 e-SENS konsortsiumi koosolek Berliinis

Eesti poolt osalesid: Luukas Ilves (RIA); Kristiina Karula (RIA)

9-11.04 Berliinis toimunud „kick-off“ koosolekul


QR Code
QR Code projektid:e-sens:wp1 (generated for current page)