.

WP5 Piloting

The vision of WP5 is to demonstrate that it is feasible, realistic and sustainable to deploy real-life ICT services within and among European countries. These solutions will be implemented in production pilot environments where actual transactions among public administrations, or between them and European citizens and businesses, can take place based on technological building blocks. Prior to the piloting, the building blocks will be tested individually.

Estonia participates with 88 personal months. This task will be active from Month 6 to Month 36.

Contact persons

Name, role Country, organisation E-mail
Kolitsi Zoi, 5.2 (e-health) management GR, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis kolitsi@vivodinet.gr
Jean-Marc Pellet, 5.3 (e-justice) managment FR, Ministère de la Justice jean-marc.pellet@justice.gouv.fr
Antonis Stasis, 5.4 (Business Lifecycle) managment GR, Hellenic Ministry of Administration Reform and E-Governance a-statis@ydmed.gov.gr
Lesli Hommik EE, Centre of Registers and Information Systems lesli.hommik@just.ee
Liisa Nikkarinen EE, Centre of Registers and Information Systems liisa.nikkarinen@just.ee
Julia Vohu EE, Estonian e-Health Foundation julia@e-tervis.ee
Merle Laager EE, Medisoft LTD merle.laager@gmail.com
Jako Heinmets EE, Medisoft LTD jako@medisoft.ee
Kelli Podosvilev EE, East-Tallinn Central Hospital Kelli.Podosvilev@itk.ee
Tarmo Luumann EE, East-Tallinn Central Hospital Tarmo.Luumann@itk.ee
Ruth Türk EE, East-Tallinn Central Hospital Ruth.turk@itk.ee
Merike Künnapuu EE, West Tallinn Central Hospital merike.kynnapuu@keskhaigla.ee
Regiina Sepp EE, West Tallinn Central Hospital regiina.sepp@keskhaigla.ee
Kristiina Karula, coordinator EE, Estonian Information Systems Authority kristiina.karula@ria.ee
Hannes Kiivet EE, Estonian Information Systems Authority hannes.kiivet@ria.ee
Luukas Kristjan Ilves, country representative EE, Estonian Information Systems Authority luukas.ilves@ria.ee

Description of Milestones

 • M5.1 (Month 6): Initial stock taking of requirements and piloting prioritization
 • M5.2 (Month 12): Requirements Framework no.1; First-wave Pilot Scenarios, Pilot lifecycle methodology
 • M5.3 (Month 18): Revision of requirements Framework and second wave pilot scope
 • M5.4 (Month 21): Second-wave Pilot Scenarios; new domains M5.5 (Month 24): First wave of pilots go live; Revision of requirements Framework
 • M5.6 (Month 30): Second wave of pilots go live; Revision of requirements Framework; Third-wave Pilot Scenarios
 • M5.7 (Month 36): Third wave of pilots goes live; Final requirements Framework; Final Pilot Evaluation and Documentation

Tegevused

Nadal 27

 • Lesli Hommik (RIK): tegeleb WP5.4 WP5.3 piloteerimisvajaduste kirjeldamisega (tähtaeg 5-s juuli)
 • e-Health valdkonna piloteerijad: tegelevad WP5.2 piloteerimisvajaduste kirjeldamisega (tähtaeg 3-s juuli)

Nadal 26

 • Lesli Hommik (RIK): WP5.4 raames on RIK kaasanud oma kohturegistrite osakonda; 4.juunil toimus RIK-I ja Rootsi vahel konverentskõne. RIK püüab aktiivsemalt kaasa rääkida pilootide valikus. Ühtlasi on Lesli pakkunud ennast vahendajaks e-CODEXi ja e-SENSi vahel äriregistrite teemadel, et e-SENSile jõuaks vajalik informatsioon selle kohta, mis e-CODEXis tehakse.
 • e-Health valdkonna piloteerijad: 27.06 toimus RIA-s WP5.2 ja WP6.1 töögruppide koosolek teemal e-Health valdkonna piloteerijate ja WP6.1 vaheline sidusus. Osalejad: WP6.1: Arne Ansper, Alar Jõeste, Heiko Vainsalu; WP5.2: Julia Vohu (e-Tervis), Kreete Kiikas (e-Tervise praktikant), Merike Künnapuu (Lääne-Tallinna Keskhaigla), Ruth Türk (Ida-Tallinna Keskhaigla), Jako Heinmets (Medisoft), Ulvi Jõgioja (Medisoft), Merle Laager (Medisoft). Kohtumise eesmärk: rääkida läbi, kuidas toimub lahenduste välja töötamine piloteerijatele. Millised oleksid ootused WP6-le? Otsustati: piloteerijad tegelevad kasutusjuhtude kirjeldamisega, üks osa peaks olema nõuete üles kirjutamine. Seejärel vaadatakse nõuded koos WP6 inimestega läbi. Regulaarsed koosolekud hakkavad toimuma iga 3-4 nädala tagant.

Üritused

9-11.04 Berliinis toimunud koosolekul arutati piloteerimisega seotud küsimused.

5.2 e-Health: osalesid Kelli Podoshvilev (Ida-Tallinna Keskhaigla), Jako Heinmets (Medisoft AS), Kristiina Karula (RIA). Mainiti epSOS-e piloodi raames läbiviidud tegevusi. Arutati millega e-SENS raames tegelema hakatakse ning jagati ülesandeid. Hetkel ei ole Eesti e-Tervise valdkonna piloteerijad enda peale ühtegi ülesannet võtnud, sest piloteerijate juhtimise küsimus on veel lahtine. Oli teemaks, et piloteerijad peavad töötama koostöös tööpakettidega WP2, WP3 ja WP6. Piloteerida otsustati neid teenuseid, milles olid e-Tervise valdkonna asutused Eestis enne kokku leppinud: välisriigi patsiendi identifitseerimine, kindlustatuse kontroll ning lisaks e-retsept. E-retsept on väga lai teema, mis peaks pakkuma huvi ka Eesti Haigekassale.

5.3 e-Justice: osales Lesli Hommik (RIK). Piloteerimise workshop-is pakuti välja erinevaid ideid, mida võiks piloteerida. Selgus, et e-CODEX-i pilootidega jätkamine on vähetõenäoline ning äriregistri piloodid on EK nõudmisel välistatud.

5.4: Business life-cycle: osales Hannes Kiivet (RIA). Arutelu käigus tekkis küsimus: „How to choose use cases?“ Hannes tegi ettepaneku võtta valikukriteeriumiks: Volume of transactions/users. Selleks on olemas ka hea uurimus: eGovernment High Level Group Note (13 June 2012): Study on Analysis of the Needs for Cross-Border Services and Assessment of the Organisational, Legal, Technical and Semantic Barriers SMART 2011/0074. Antud dokument soovitab top 10 äri-ja käivitusteenuseid, mida on võimalik kasutada piiriüleselt:

 • Consult the business register- 4,641,000 transactions
 • Pay social contributions for employees – 1,491,000 transactions
 • Submit VAT declarations – 561,000 transactions
 • Corporate/business tax declaration – 140,000 transactions

WP5 juhi kokkuvõte workshop-ist: e-sens_-_domain_5.3_kick-off_session.odt

Slaidid: 5-3__e-justice_0413-e-sens-.ppt


QR Code
QR Code projektid:e-sens:wp5 (generated for current page)