.

WP6 Buildings Blocks Provision

The objective of WP6 is to make available a comprehensive set of building blocks for a sustainableEuropean infrastructure for cross sector services in line with good craftsmanship, prevailingarchitectural principles and sound product lifecycle guidelines.

The work package will take as starting point the building blocks developed by the CIP ICT PSP Large Scale Pilots. It will consolidate and solidify the work done and extend the building blocks’ potential to additional domains.

Estonia participates with 57 personal months.

* Estonian background in the area with cases
* Activities in e-SENS we would like to contribute to
* Estonian feedback on Cluster 6.1: e-Delivery & e-Interaction
* Estonian feedback on Cluster 6.2: Semantics, Processes and Documents

This task will be active from M4 to M36.

Contact persons

Name, role Country, organisation E-mail
Susanne Wigard, 6.1 management DE Susanne.Wigard@it.nrw.de
Tomasz Kawecki, 6.2 management PL, ILIM Tomasz.Kawecki@ilim.poznan.pl
Antonio Lioy, 6.3 management IT lioy@polito.it
Sven Rasmussen, 6.5 management DK, DIGST svrr@itst.dk
Tarvi Martens, 6.2, 6.3 EE, Certification Centre Ltd tarvi@sk.ee
Liisa Lukin, 6.2, 6.3 EE, Certification Centre Ltd liisa@sk.ee
Kalev Pihl, 6.2, 6.3 EE, Certification Centre Ltd kalev.pihl@sk.ee
Arne Ansper, 6.1 EE, Cybernetica Ltd arne@ats.cyber.ee
Alar Jõeste, 6.1 EE, Cybernetica Ltd alar.joeste@cyber.ee
Heiko Vainsalu, 6.1 EE, Estonian Information Systems Authority heiko.vainsalu@ria.ee
Mark Erlich, 6.3 EE, Estonian Information Systems Authority mark.erlich@ria.ee
Kristiina Karula, coordinator EE, Estonian Information Systems Authority kristiina.karula@ria.ee
Hannes Kiivet, 6.1, 6.2, 6.3 EE, Estonian Information Systems Authority hannes.kiivet@ria.ee
Luukas Kristjan Ilves, country representative EE, Estonian Information Systems Authority luukas.ilves@ria.ee

Description of Milestones

 • M6.1 (Month 4) Business Modelling Consolidated
 • M6.2 (Month 6) Inception phase ended
 • M6.3 (Month 12) Elaboration phase ended
 • M6.4 (Month 27) Construction phase ended
 • M6.5 (Month 32) e-SENS Architecture Evaluation
 • M6.6 (Month 34) Transition phase ended
 • M6.7 (Month 36) Transition consolidated
 • M6.8 (Month 36) e-SENS Transfer of Operation and Ownership

Üritused

24-25.10.2013 e-SENS WP6.2 töörühma koosolek Poznanis

Osales Priit Parmakson (RIA).

Kolm peaettekannet andsid hea ülevaate semantikavallas seni e-CODEXi ja PEPPOLi pilootprojektides ja ISA programmis tehtust. Kõigis kolmes projektis/programmis on kasutusel meetodid, millega täpsustatakse ja lepitakse kokku mõisteid, andmete ja dokumentide struktuuri, ennetatakse semantilisi konflikte. See ongi semantika eesmärk. K uid kõik kolm meetodit on erinevustega – skoobilt, sammudelt, terminoloogialt. Kohtumine näitas, et selget visiooni semantika ja e-dokumendi ehitusbloki ülesehituse ja koosseisu kohta WP6.2 töörühmas tekkinud ei ole. Käidi välja küll üksikuid ideid, kuid need ei ole tervikuks kokku võetud. Töörühmas ei ole praegu head visionääri, kes kontseptsiooni paikapanemist juhiks. Juhtimine tundub olevat nõrgavõitu ka WP6-s ja WP5 laiemalt – mitmed (Muriel FOULONNEAU, Suzanne WIGARD, Ernst STEIGENGA) olid rahulolematud,

et planeerimine ja korraldamine ei käi nii nagu peaks. Meie saaksime anda oma panuse sellega, et aidata semantika nõuded siiski (üldistatud) kujul sõnastada ja aidata semantika ja e-dokumenti ehitusbloki skoop ning struktuur siiski paika panna. See nõuab mõtlemist ja tööd.

Slaidid:

28.05 e-SENS WP6.2 töörühma koosolek Berliinis

Osales Hannes Kiivet (RIA). e-SENS projekti WP6.2 semantika töörühma algatuskoosolekul tutvustati ning lepiti kokku töörühma administreerimise ning sisulisi küsimusi.

Lisainfo BSCW keskkonnas: https://www.jol.nrw.de/bscw/ kaustas 'e-SENS Work Packages / WP6 Building Blocks Provision / Cluster 6.2 Semantics, Processes and Documents / Meetings / 28-05-2013 Berlin

29.04 e-SENS WP6.1 töörühma „kick-off“ koosolek Düsseldorfis

Osales Heiko Vainsalu (RIA).

Koosoleku eesmärk oli WP6.1 eeldatavate tulemite kirjeldamine ja edasiste tegevuste planeerimine. Päevakavas tutvustatid epSOS ja PEPPOL süsteemide e-Delivery ja e-Interaction lahendusi. Lisaks tutvustati e-Signatuer ja e-Identification teemalisi arenguid Euroopas.

Edasise töö tulemusena järgmised sammud:

 • WP6 arhitektuuri töörühm korraldab küsimustiku, millega koguda kokku varasemate pilootide ja rahvuslike lahenduste kohta infot.
 • WP5 töötab välja nõudmisi pilootide kontekstis
 • WP6.1 osalised peaksid jälgima, mis WP5 alamgruppides toimub, et olla kursis ja vajadusel juhendada
 • Esimese 6 kuu jooksul on soovitatav jõuda teha kaks iteratsiooni nõuete moodustamisest.

Kokkuvõte:e-sens_wp_6.1_competentce_cluster_6.1_internal_kick-off.pdf

Lisainfo BSCW keskkonnas: https://www.jol.nrw.de/bscw/ kaustas 'e-SENS Work Packages / WP6 Building Blocks Provision / Cluster 6.1 e-Delivery & e-Interaction / Meetings / 2013-04-29 Dusseldorf

9-11.04 Berliinis toimunud e-SENS „kick-off“ koosolekul

arutati WP6 raames plaanitavaid tegevusi. Kokkuvõte:wp6_kokkuvote..pdf

Slaidid:


QR Code
QR Code projektid:e-sens:wp6 (generated for current page)