.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2011/07/04 07:49]
hanneskiivet
start [2014/03/03 18:08] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet [Töögrupid]
Rida 1: Rida 1:
-<​html>​ +====== ​Avaliku sektoriga seotud IT praktikud ​======
-<style type="​text/​css">​ +
-TABLE.start TD { padding: 4px; } +
-</​style>​ +
-<​h1>​Avaliku sektori IT praktikud</​h1>​ +
-<​p>​Teretulemast IT-huviliste (st ei pea olema IT haridusega/​ametiga) vabatahtlikku mitteformaalse võrgustiku koostöökeskkonda. Meie ülesandeks on kaardistada erinevates asutustes IT-ga seonduvad probleemid ja leida neile ühiselt lahendused, samuti ka taaskasutada olemasolevaid häid praktikaid ja näidisdokumente ning lisaks luua kontaktide ja pädevuste võrku, et vajalikud inimesed omavahel kokku viia. Ootame oma liikmeteks aktiivseid avaliku sektori töötajaid,​ kes soovivad oma teadmisi jagades ja teiste teadmisi üldistades parandada kogu Eesti IT-maastikku.</​p>​ +
-<table class="​start"><​tr><​td style="​width:​ 170px;"><​h2>​Suur ring</​h2>​ +
-<table class="​start"><​tr><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​visioon"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​visioon.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​visioon">​Visioon</​a></​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​tookord"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​tookord.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​tookord">​Töökord</​a></​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​liikmed"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​liikmed.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​liikmed">​Liikmed</​a></​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​ajakava"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​ajakava.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​ajakava">​Kokkusaamised</​a>​ +
-</​td></​tr></​table>​ +
-</​td><​td style="​width:​ 250px;">​ +
-<​h2>​Toimkonnad</​h2>​+
  
-<table class="​start"><​tr><​td>​ +Teretulemast ​IT-huviliste (st ei pea olema IT haridusega/ametiga) vabatahtlikku mitteformaalse võrgustiku koostöökeskkondaMeie ülesandeks on kaardistada erinevates asutustes ​IT-ga seonduvad probleemid ​ja leida neile ühiselt lahendused, samuti ka taaskasutada olemasolevaid häid praktikaid ja näidisdokumente ning lisaks luua kontaktide ja pädevuste võrku, et vajalikud inimesed omavahel kokku viia
-<a href="/​dokuwiki/​itari:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​itari.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​itari:​start">​IT ja äri sidusus</​a>​ +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​tugiorganisatsioon.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​start">​IT tugiorganisatsioon<​/a> +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​arhitektuur:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​arhitektuur.png" alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​arhitektuur:​start">​IT arhitektuur ​ja standardid</​a>​ +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​turvalisus:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​turvalisus.png" alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​turvalisus:​start">​Turvalisus</​a>​ +
-</​td></​tr></​table>​ +
-</​td><​td style="​vertical-align:​ top;">​ +
-<​h2>​Tulemused</​h2>​+
  
-<table class="​start"><​tr>​ +**Ootame oma liikmeteks aktiivseid avaliku sektori töötajaid,​ kes soovivad oma teadmisi jagades ja teiste teadmisi üldistades parandada kogu Eesti IT-maastikku.**
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​parimadpraktikad"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​parimadpraktikad.png" alt=""​ /></​a></​td><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​parimadpraktikad">​Parimad praktikad +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​naidisdokumendid"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​naidisdokumendid.png"​ alt=""​ /></​a></​td><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​naidisdokumendid">​Näidisdokumendid</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​projektid"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​projektid.png"​ alt=""​ /></​a></​td><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​projektid">​Projektid +
-</​td></​tr></​table>​ +
- +
-</​td></​tr></​table>​ +
-</​html>​+
  
 ===== Töögrupid ===== ===== Töögrupid =====
- +  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​start|Riigi ja IKT-sektori koostöö]] 
-  * [[:​arhitektuur:​toogrupid:​klassifikaatorid:​start|Riiklike klassifikaatorite süsteem (RKS)]] (sisu on nähtav ainult sisseloginud kasutajatele) +  * [[:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​start|Info- ja dokumendihaldus]] 
-  * [[:arhitektuur:toogrupid:arhiveerimine:start|Andmebaaside arhiveerimine]] +  * [[:​arhitektuur:​toogrupid:​esens:​start|e-SENS - Electronic Simple European Networked Services]] 
 +  * [[:​arhitektuur:​toogrupid:​klassifikaatorid:​start|Riiklike klassifikaatorite süsteem (RKS)]] (arhiveeritud - sisu on nähtav ainult sisseloginud kasutajatele) 
 +  * [[:suurring:start|Suur ring]] (arhiveeritud) 
 +  * [[:suurring:teisedtoogrupid|IT-praktikute välised töögrupid]] 
 +  * [[:​suurring:​listid|E-posti listid]]
 ===== Abi ===== ===== Abi =====
  
   * [[:​abi:​liitumine|Kuidas liituda?]]   * [[:​abi:​liitumine|Kuidas liituda?]]
-  * [[:​abi:​algus|Kuidas alustada tööd toimkonnnas?​]] 
   * [[:​abi:​wikijuhend|Kuidas wikit kasutada?]]   * [[:​abi:​wikijuhend|Kuidas wikit kasutada?]]
-  * [[:​vabamikrofon:​start|Vaba mikrofon]] (sisu on nähtav ainult sisseloginud kasutajatele) 

QR Code
QR Code start (generated for current page)