.

See on dokumendi vana versioon!


<style type="text/css"> TABLE.start TD { padding: 4px; } </style> <h1>Avaliku sektori IT praktikud</h1> <p><strong>Teretulemast IT-huviliste (st ei pea olema IT haridusega/ametiga) vabatahtlikku mitteformaalse võrgustiku koostöökeskkonda. Meie ülesandeks on kaardistada erinevates asutustes IT-ga seonduvad probleemid ja leida neile ühiselt lahendused, samuti ka taaskasutada olemasolevaid häid praktikaid ja näidisdokumente ning lisaks luua kontaktide ja pädevuste võrku, et vajalikud inimesed omavahel kokku viia. Ootame oma liikmeteks aktiivseid avaliku sektori töötajaid, kes soovivad oma teadmisi jagades ja teiste teadmisi üldistades parandada kogu Eesti IT-maastikku.</strong></p> <table class="start"><tr><td style="width: 170px;"><h2>Suur ring</h2> <table class="start"><tr><td> <a href="/dokuwiki/suurring:visioon"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:visioon.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:visioon">Visioon</a></td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/suurring:tookord"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:tookord.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:tookord">Töökord</a></td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/suurring:liikmed"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:liikmed.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:liikmed">Liikmed</a></td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/suurring:ajakava"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:ajakava.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:ajakava">Kokkusaamised</a> </td></tr></table> </td><td style="width: 250px;"> <h2>Toimkonnad</h2>   <table class="start"><tr><td> <a href="/dokuwiki/itari:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:itari.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/itari:start">IT ja äri sidusus</a> </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tugiorganisatsioon:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:tugiorganisatsioon.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/tugiorganisatsioon:start">IT tugiorganisatsioon</a> </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/arhitektuur:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:arhitektuur.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/arhitektuur:start">IT arhitektuur ja standardid</a> </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/turvalisus:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:turvalisus.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/turvalisus:start">Turvalisus</a> </td></tr></table> </td><td style="vertical-align: top;"> <h2>Tulemused</h2>   <table class="start"><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tulemused:parimadpraktikad"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:parimadpraktikad.png" alt="" /></a></td><td> <a href="/dokuwiki/tulemused:parimadpraktikad">Parimad praktikad </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tulemused:naidisdokumendid"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:naidisdokumendid.png" alt="" /></a></td><td> <a href="/dokuwiki/tulemused:naidisdokumendid">Näidisdokumendid</td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tulemused:projektid"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:projektid.png" alt="" /></a></td><td> <a href="/dokuwiki/tulemused:projektid">Projektid </td></tr></table>   </td></tr></table>

Töögrupid

Abi


QR Code
QR Code start (generated for current page)