.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2012/05/03 16:39]
hanneskiivet [Töögrupid]
start [2014/03/03 18:08] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet [Töögrupid]
Rida 1: Rida 1:
-<​html>​ +====== ​Avaliku sektoriga seotud IT praktikud ​======
-<style type="​text/​css">​ +
-TABLE.start TD { padding: 4px; } +
-</​style>​ +
-<​h1>​Avaliku sektori IT praktikud</​h1>​ +
-<p style="​width:​ 650px;">​Teretulemast IT-huviliste (st ei pea olema IT haridusega/​ametiga) vabatahtlikku mitteformaalse võrgustiku koostöökeskkonda. Meie ülesandeks on kaardistada erinevates asutustes IT-ga seonduvad probleemid ja leida neile ühiselt lahendused, samuti ka taaskasutada olemasolevaid häid praktikaid ja näidisdokumente ning lisaks luua kontaktide ja pädevuste võrku, et vajalikud inimesed omavahel kokku viia. <br /><​strong>​Ootame oma liikmeteks aktiivseid avaliku sektori töötajaid,​ kes soovivad oma teadmisi jagades ja teiste teadmisi üldistades parandada kogu Eesti IT-maastikku.</​strong></​p>​ +
-<table class="​start"><​tr><​td style="​width:​ 170px;"><​h2>​Suur ring</​h2>​ +
-<table class="​start"><​tr><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​visioon"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​visioon.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​visioon">​Visioon</​a></​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​tookord"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​tookord.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​tookord">​Töökord</​a></​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​liikmed"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​liikmed.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​liikmed">​Liikmed</​a></​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​suurring:​ajakava"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​ajakava.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​suurring:​ajakava">​Kokkusaamised</​a>​ +
-</​td></​tr></​table>​ +
-</​td><​td style="​width:​ 250px;">​ +
-<​h2>​Toimkonnad</​h2>​+
  
-<table class="​start"><​tr><​td>​ +Teretulemast ​IT-huviliste (st ei pea olema IT haridusega/ametiga) vabatahtlikku mitteformaalse võrgustiku koostöökeskkondaMeie ülesandeks on kaardistada erinevates asutustes ​IT-ga seonduvad probleemid ​ja leida neile ühiselt lahendused, samuti ka taaskasutada olemasolevaid häid praktikaid ja näidisdokumente ning lisaks luua kontaktide ja pädevuste võrku, et vajalikud inimesed omavahel kokku viia
-<a href="/​dokuwiki/​itari:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​itari.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​itari:​start">​IT ja äri sidusus</​a>​ +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​tugiorganisatsioon.png"​ alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​start">​IT tugiorganisatsioon<​/a> +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​arhitektuur:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​arhitektuur.png" alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​arhitektuur:​start">​IT arhitektuur ​ja standardid</​a>​ +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​turvalisus:​start"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​turvalisus.png" alt=""​ /></​a></​td>​ +
-<​td><​a href="/​dokuwiki/​turvalisus:​start">​Turvalisus</​a>​ +
-</​td></​tr></​table>​ +
-</​td><​td style="​vertical-align:​ top;">​ +
-<​h2>​Tulemused</​h2>​+
  
-<table class="​start"><​tr>​ +**Ootame oma liikmeteks aktiivseid avaliku sektori töötajaid,​ kes soovivad oma teadmisi jagades ja teiste teadmisi üldistades parandada kogu Eesti IT-maastikku.**
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​parimadpraktikad"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​parimadpraktikad.png" alt=""​ /></​a></​td><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​parimadpraktikad">​Parimad praktikad +
-</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​naidisdokumendid"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​naidisdokumendid.png"​ alt=""​ /></​a></​td><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​naidisdokumendid">​Näidisdokumendid</​td></​tr><​tr>​ +
-<​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​projektid"><​img src="/​dokuwiki/​_media/​wiki:​projektid.png"​ alt=""​ /></​a></​td><​td>​ +
-<a href="/​dokuwiki/​tulemused:​projektid">​Projektid +
-</​td></​tr></​table>​ +
- +
-</​td></​tr></​table>​ +
-</​html>​+
  
 ===== Töögrupid ===== ===== Töögrupid =====
-  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​start|Riigi ja erasektori ​koostöö ​atraktiivsuse tõstmise töögrupp]] +  * [[:​itari:​toogrupid:​erasektor:​start|Riigi ja IKT-sektori ​koostöö]] 
-  * [[:​arhitektuur:​toogrupid:​klassifikaatorid:​start|Riiklike klassifikaatorite süsteem (RKS)]] (sisu on nähtav ainult sisseloginud kasutajatele) +  * [[:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​start|Info- ja dokumendihaldus]] 
-  * [[:arhitektuur:​toogrupid:​arhiveerimine:start|Andmebaaside arhiveerimine]]+  * [[:​arhitektuur:​toogrupid:​esens:​start|e-SENS - Electronic Simple European Networked Services]] 
 +  * [[:​arhitektuur:​toogrupid:​klassifikaatorid:​start|Riiklike klassifikaatorite süsteem (RKS)]] (arhiveeritud - sisu on nähtav ainult sisseloginud kasutajatele) 
 +  * [[:suurring:start|Suur ring]] (arhiveeritud)
   * [[:​suurring:​teisedtoogrupid|IT-praktikute välised töögrupid]]   * [[:​suurring:​teisedtoogrupid|IT-praktikute välised töögrupid]]
   * [[:​suurring:​listid|E-posti listid]]   * [[:​suurring:​listid|E-posti listid]]
Rida 66: Rida 16:
  
   * [[:​abi:​liitumine|Kuidas liituda?]]   * [[:​abi:​liitumine|Kuidas liituda?]]
-  * [[:​abi:​algus|Kuidas alustada tööd toimkonnnas?​]] 
-  * [[:​abi:​sonastik|Praktikute wiki sõnastik]] 
   * [[:​abi:​wikijuhend|Kuidas wikit kasutada?]]   * [[:​abi:​wikijuhend|Kuidas wikit kasutada?]]
-  * [[:​vabamikrofon:​start|Vaba mikrofon]] (sisu on nähtav ainult sisseloginud kasutajatele) 

QR Code
QR Code start (generated for current page)