.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
suurring:liikmed [2011/07/04 09:03]
hanneskiivet
suurring:liikmed [2011/08/09 10:11] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet
Rida 12: Rida 12:
   * [[http://​www.hm.ee|Haridus- ja Teadusministeerium]] (HM)   * [[http://​www.hm.ee|Haridus- ja Teadusministeerium]] (HM)
   * [[http://​www.mkm.ee|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium]] (MKM)   * [[http://​www.mkm.ee|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium]] (MKM)
 +  * [[http://​www.ccdcoe.org/​|NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence]] (CCDCOE)
   * [[http://​www.pria.ee|Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]] (PRIA)   * [[http://​www.pria.ee|Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]] (PRIA)
   * [[http://​www.ra.ee|Rahvusarhiiv]] (RA)   * [[http://​www.ra.ee|Rahvusarhiiv]] (RA)
Rida 18: Rida 19:
   * [[http://​www.siseministeerium.ee|Siseministeerium]] (SiM)   * [[http://​www.siseministeerium.ee|Siseministeerium]] (SiM)
   * [[http://​www.smit.ee|Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus]] (SMIT)   * [[http://​www.smit.ee|Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus]] (SMIT)
 +  * [[http://​www.sm.ee/​|Sotsiaalministeerium]](SoM)
   * [[http://​www.tallinn.ee|Tallinna Linnakantselei]]   * [[http://​www.tallinn.ee|Tallinna Linnakantselei]]
   * [[http://​www.parnu.ee|Pärnu Linnavalitsus]]   * [[http://​www.parnu.ee|Pärnu Linnavalitsus]]
  
 [[ajakava|Vaata ka, mis senini suures ringis tehtud on >]] [[ajakava|Vaata ka, mis senini suures ringis tehtud on >]]

QR Code
QR Code suurring:liikmed (generated for current page)