.

<style type="text/css"> TABLE.start TD { padding: 4px; } </style> <h1>Avaliku sektori IT praktikud</h1> <p style="width: 650px;">Teretulemast IT-huviliste (st ei pea olema IT haridusega/ametiga) vabatahtlikku mitteformaalse võrgustiku koostöökeskkonda. Meie ülesandeks on kaardistada erinevates asutustes IT-ga seonduvad probleemid ja leida neile ühiselt lahendused, samuti ka taaskasutada olemasolevaid häid praktikaid ja näidisdokumente ning lisaks luua kontaktide ja pädevuste võrku, et vajalikud inimesed omavahel kokku viia. <br /><strong>Ootame oma liikmeteks aktiivseid avaliku sektori töötajaid, kes soovivad oma teadmisi jagades ja teiste teadmisi üldistades parandada kogu Eesti IT-maastikku.</strong></p> <table class="start"><tr><td style="width: 170px;"><h2>Suur ring</h2> <table class="start"><tr><td> <a href="/dokuwiki/suurring:visioon"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:visioon.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:visioon">Visioon</a></td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/suurring:tookord"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:tookord.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:tookord">Töökord</a></td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/suurring:liikmed"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:liikmed.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:liikmed">Liikmed</a></td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/suurring:ajakava"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:ajakava.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/suurring:ajakava">Kokkusaamised</a> </td></tr></table> </td><td style="width: 250px;"> <h2>Toimkonnad</h2>   <table class="start"><tr><td> <a href="/dokuwiki/itari:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:itari.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/itari:start">IT ja äri sidusus</a> </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tugiorganisatsioon:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:tugiorganisatsioon.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/tugiorganisatsioon:start">IT tugiorganisatsioon</a> </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/arhitektuur:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:arhitektuur.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/arhitektuur:start">IT arhitektuur ja standardid</a> </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/turvalisus:start"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:turvalisus.png" alt="" /></a></td> <td><a href="/dokuwiki/turvalisus:start">Turvalisus</a> </td></tr></table> </td><td style="vertical-align: top;"> <h2>Tulemused</h2>   <table class="start"><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tulemused:parimadpraktikad"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:parimadpraktikad.png" alt="" /></a></td><td> <a href="/dokuwiki/tulemused:parimadpraktikad">Parimad praktikad </td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tulemused:naidisdokumendid"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:naidisdokumendid.png" alt="" /></a></td><td> <a href="/dokuwiki/tulemused:naidisdokumendid">Näidisdokumendid</td></tr><tr> <td> <a href="/dokuwiki/tulemused:projektid"><img src="/dokuwiki/_media/wiki:projektid.png" alt="" /></a></td><td> <a href="/dokuwiki/tulemused:projektid">Projektid </td></tr></table>   </td></tr></table>

Abi


QR Code
QR Code suurring:start (generated for current page)