.

IT praktikute välised töögrupid

TöögruppKoordineerijaTeemadPeamised liikmed
arhitektuur (töömaterjalid)RISO- riigi infosüsteemi arhitektuur
- koovõime raamistik
MKM, RIK, RK, RIA, ITL, Fujitsu Services, FocusIT, …
semantika (töömaterjalid)RISO- mõisted
- ontoloogiad
MKM, SA, RA, RKa, RIA, HK, TTÜ, …
tarkvara (töömaterjalid)RISO- vaba tarkvara kasutamine
- tarkvara hanked
MKM, RKK, KeM, SiM, HaM, ITL, …
e-identiteet (töömaterjalid)RISO- avaliku võtme infrastruktuur, sh ID-kaart, m-ID, digitempel
- piiriülene autentimine ja allkirjastamine
MKM, SiM, SMIT, PPA, RIA, TJA, RIK, JuM, AKI, SK, SEB, Smartlink…
Dokumendihaldusnõukogu (töömaterjalid)ITAO- kavandab elektroonilise dokumendihalduse arengu põhisuunad
- arutab läbi dokumendihalduse alaste õigusaktide eelnõud ja juhiste kavandid
MKM, RIA, ministeeriumid, Rahvusarhiiv
Riigiportaal eesti.ee toimetajadRIA- veebitekstide kirjutamine
- ühissisuloome
RIA, RK, ministeeriumid
ArhitektuurinõukoguRIA- ühisnõuete haldus
- infosüsteemide ja projektide tehniline hindamine
RIA, ministeeriumide IT-asutused
audiitoridEISAÜ- infosüsteemide auditid
- infotehnoloogiaalased head tavad ja standardid
Eesti infosüsteemide audiitorite haruühingu liikmed
:?: Tead veel mõnda asjalikku töögruppi? Anna meile teada: hannes.kiivet@ria.ee

Ülaltoodud töögruppidel toimuvad regulaarsed kooskäimised, kus lahendatakse mitmeid valdkondlike infosüsteemide-, asutuste- ja riigiüleseid probleeme ning seatakse suundi lähiaastate osas. Töögruppidega liitumiseks on iga listi nime taga listi puudutav info ja koordineerija taga e-postiaadress koordineerija kontaktiga, samuti soovitame liituda ka vastava töögrupi listiga.


QR Code
QR Code suurring:teisedtoogrupid (generated for current page)