.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
suurring:teisedtoogrupid [2011/07/04 07:59]
hanneskiivet tekitatud
suurring:teisedtoogrupid [2013/10/28 04:06] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet
Rida 1: Rida 1:
-====== IT prakikute ​välised töögrupid ====== +====== IT praktikute ​välised töögrupid ======
- +
-Erinevad töögrupid ja nende sisu:+
  
 ^Töögrupp^Koordineerija^Teemad^Peamised liikmed^ ^Töögrupp^Koordineerija^Teemad^Peamised liikmed^
-|koosvõime|RISO|- riigi infosüsteemi arhitektuur\\ - koovõime raamistik|...| +|[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​arhitektuur|arhitektuur]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​Koosv%C3%B5ime|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- riigi infosüsteemi arhitektuur\\ - koovõime raamistik|MKM, RIK, RK, RIA, ITL, Fujitsu Services, FocusIT, ​...| 
-|semantika|RISO|- mõisted\\ - ontoloogiad|...| +|[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​semantika|semantika]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​Semantika|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- mõisted\\ - ontoloogiad|MKM, SA, RA, RKa, RIA, HK, TTÜ, ...| 
-|tarkvara|RISO|- vaba tarkvara kasutamine\\ - tarkvara hanked|...| +|[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​tarkvara|tarkvara]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​FLOSS-grupp|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- vaba tarkvara kasutamine\\ - tarkvara hanked|MKM, RKK, KeM, SiM, HaM, ITL, ...| 
-|e-identiteet|RISO|- avaliku võtme infrastruktuur,​ sh ID-kaart, m-ID, digitempel\\ - piiriülene autentimine ja allkirjastamine|...|+|[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​identiteet|e-identiteet]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​EID|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- avaliku võtme infrastruktuur,​ sh ID-kaart, m-ID, digitempel\\ - piiriülene autentimine ja allkirjastamine|MKM, SiM, SMIT, PPA, RIA, TJA, RIK, JuM, AKI, SK, SEB, Smartlink...
 +|[[http://​www.mkm.ee/​koordineerimistegevus/​|Dokumendihaldusnõukogu]] [[https://​sp.mkm.ee/​dokuhan/​default.aspx|(töömaterjalid)]]|[[http://​www.mkm.ee/​kontaktid/?​department=7300|ITAO]]|- kavandab elektroonilise dokumendihalduse arengu põhisuunad\\ - arutab läbi dokumendihalduse alaste õigusaktide eelnõud ja juhiste kavandid|MKM,​ RIA, ministeeriumid,​ Rahvusarhiiv| 
 +|Riigiportaal eesti.ee toimetajad|[[help@ria.ee|RIA]]|- veebitekstide kirjutamine\\ - ühissisuloome|RIA,​ RK, ministeeriumid| 
 +|Arhitektuurinõukogu|[[help@ria.ee|RIA]]|- ühisnõuete haldus\\ - infosüsteemide ja projektide tehniline hindamine|RIA,​ ministeeriumide IT-asutused| 
 +|[[http://​www.eisay.ee/​|audiitorid]]|[[info@eisay.ee|EISAÜ]]|- infosüsteemide auditid\\ - infotehnoloogiaalased head tavad ja standardid|[[http://​www.eisay.ee/​344|Eesti infosüsteemide audiitorite haruühingu liikmed]]| 
 +|**:?: Tead veel mõnda asjalikku töögruppi?​** Anna meile teada: [[hannes.kiivet@ria.ee]]||||
  
-Ülaltoodud töögruppidel toimuvad regulaarsed kooskäimised,​ kus lahendatakse mitmeid valdkondlike infosüsteemide-,​ asutuste- ja riigiüleseid probleeme ning seatakse suundi lähiaastate osas. Töögruppidega liitumiseks on iga listi nime taga e-postiaadress koordineerija kontaktiga, samuti soovitame liituda ka [[listid|vastava töögrupi listiga]].+Ülaltoodud töögruppidel toimuvad regulaarsed kooskäimised,​ kus lahendatakse mitmeid valdkondlike infosüsteemide-,​ asutuste- ja riigiüleseid probleeme ning seatakse suundi lähiaastate osas. Töögruppidega liitumiseks on iga listi nime taga listi puudutav info ja koordineerija ​taga e-postiaadress koordineerija kontaktiga, samuti soovitame liituda ka [[listid|vastava töögrupi listiga]].

QR Code
QR Code suurring:teisedtoogrupid (generated for current page)