.

See on dokumendi vana versioon!


IT prakikute välised töögrupid

Erinevad töögrupid ja nende sisu:

TöögruppKoordineerijaTeemadPeamised liikmed
koosvõimeRISO- riigi infosüsteemi arhitektuur
- koovõime raamistik
semantikaRISO- mõisted
- ontoloogiad
tarkvaraRISO- vaba tarkvara kasutamine
- tarkvara hanked
e-identiteetRISO- avaliku võtme infrastruktuur, sh ID-kaart, m-ID, digitempel
- piiriülene autentimine ja allkirjastamine
Tead veel mõnda asjalikku töörühma? Anna teada: hannes.kiivet@ria.ee

Ülaltoodud töögruppidel toimuvad regulaarsed kooskäimised, kus lahendatakse mitmeid valdkondlike infosüsteemide-, asutuste- ja riigiüleseid probleeme ning seatakse suundi lähiaastate osas. Töögruppidega liitumiseks on iga listi nime taga e-postiaadress koordineerija kontaktiga, samuti soovitame liituda ka vastava töögrupi listiga.


QR Code
QR Code suurring:teisedtoogrupid (generated for current page)