.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
suurring:teisedtoogrupid [2011/07/05 11:16]
hanneskiivet
suurring:teisedtoogrupid [2013/10/28 04:06] (Hetkel kehtiv)
hanneskiivet
Rida 6: Rida 6:
 |[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​tarkvara|tarkvara]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​FLOSS-grupp|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- vaba tarkvara kasutamine\\ - tarkvara hanked|MKM, RKK, KeM, SiM, HaM, ITL, ...| |[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​tarkvara|tarkvara]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​FLOSS-grupp|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- vaba tarkvara kasutamine\\ - tarkvara hanked|MKM, RKK, KeM, SiM, HaM, ITL, ...|
 |[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​identiteet|e-identiteet]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​EID|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- avaliku võtme infrastruktuur,​ sh ID-kaart, m-ID, digitempel\\ - piiriülene autentimine ja allkirjastamine|MKM,​ SiM, SMIT, PPA, RIA, TJA, RIK, JuM, AKI, SK, SEB, Smartlink...| |[[http://​www.riso.ee/​et/​koosvoime/​identiteet|e-identiteet]] [[http://​www.riso.ee/​wiki/​EID|(töömaterjalid)]]|[[uuno.vallner@riso.ee|RISO]]|- avaliku võtme infrastruktuur,​ sh ID-kaart, m-ID, digitempel\\ - piiriülene autentimine ja allkirjastamine|MKM,​ SiM, SMIT, PPA, RIA, TJA, RIK, JuM, AKI, SK, SEB, Smartlink...|
 +|[[http://​www.mkm.ee/​koordineerimistegevus/​|Dokumendihaldusnõukogu]] [[https://​sp.mkm.ee/​dokuhan/​default.aspx|(töömaterjalid)]]|[[http://​www.mkm.ee/​kontaktid/?​department=7300|ITAO]]|- kavandab elektroonilise dokumendihalduse arengu põhisuunad\\ - arutab läbi dokumendihalduse alaste õigusaktide eelnõud ja juhiste kavandid|MKM,​ RIA, ministeeriumid,​ Rahvusarhiiv|
 +|Riigiportaal eesti.ee toimetajad|[[help@ria.ee|RIA]]|- veebitekstide kirjutamine\\ - ühissisuloome|RIA,​ RK, ministeeriumid|
 +|Arhitektuurinõukogu|[[help@ria.ee|RIA]]|- ühisnõuete haldus\\ - infosüsteemide ja projektide tehniline hindamine|RIA,​ ministeeriumide IT-asutused|
 |[[http://​www.eisay.ee/​|audiitorid]]|[[info@eisay.ee|EISAÜ]]|- infosüsteemide auditid\\ - infotehnoloogiaalased head tavad ja standardid|[[http://​www.eisay.ee/​344|Eesti infosüsteemide audiitorite haruühingu liikmed]]| |[[http://​www.eisay.ee/​|audiitorid]]|[[info@eisay.ee|EISAÜ]]|- infosüsteemide auditid\\ - infotehnoloogiaalased head tavad ja standardid|[[http://​www.eisay.ee/​344|Eesti infosüsteemide audiitorite haruühingu liikmed]]|
 |**:?: Tead veel mõnda asjalikku töögruppi?​** Anna meile teada: [[hannes.kiivet@ria.ee]]|||| |**:?: Tead veel mõnda asjalikku töögruppi?​** Anna meile teada: [[hannes.kiivet@ria.ee]]||||
  
 Ülaltoodud töögruppidel toimuvad regulaarsed kooskäimised,​ kus lahendatakse mitmeid valdkondlike infosüsteemide-,​ asutuste- ja riigiüleseid probleeme ning seatakse suundi lähiaastate osas. Töögruppidega liitumiseks on iga listi nime taga listi puudutav info ja koordineerija taga e-postiaadress koordineerija kontaktiga, samuti soovitame liituda ka [[listid|vastava töögrupi listiga]]. Ülaltoodud töögruppidel toimuvad regulaarsed kooskäimised,​ kus lahendatakse mitmeid valdkondlike infosüsteemide-,​ asutuste- ja riigiüleseid probleeme ning seatakse suundi lähiaastate osas. Töögruppidega liitumiseks on iga listi nime taga listi puudutav info ja koordineerija taga e-postiaadress koordineerija kontaktiga, samuti soovitame liituda ka [[listid|vastava töögrupi listiga]].

QR Code
QR Code suurring:teisedtoogrupid (generated for current page)