.

Olulised fookused

Dokumendivahetuse võrgustiku olulised fookused

  • Metaandmete ja DVK kapsli uuendamine
  • Dokumendihaldussüsteemide ja DVK arendus selleks, et DVK kasutamine oleks mugavam
  • XML
  • Teadlikkuse tõstmine DVK kasutamisel
  • ADIT toimima üle DVK
  • Asutustes kehtestada DVK-ga arvestatav töökorraldus
  • Kogemuste ja teadmiste jagamine

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:fookused:start (generated for current page)