.

See on dokumendi vana versioon!


I E-dokumendivahetuse arendamise koostöövõrgustiku kohtumine 10.10.2012

II E-dokumendivahetuse arendamise koostöövõrgustiku kohtumine 07.11.2012

III E-dokumendivahetuse arendamise koostöövõrgustiku kohtumine 16.01.2013 ja 18.01.2013

IV Kohtumine arendajatega 25.01.2013

V Kohtumised piloteerijatega - detailanalüüs, tehniline kirjeldus (veebruar 2013)

05.02.2013 kell 13:00 Siseministeerium - Delta (Alfresco)

08.02.2013 kell 14:00 Põllumajandusministeerium - WebDesktop

11.02.2013 kell 13:00 Tarbijakaitseamet - GoPro

13.02.2013 kell 14:00 Saue Vallavalitsus - Amphora

14.02.2013 kell 14:00 Tallinna Linnavalitsus - Postipoiss

20.02.2013 kell 09:00 Maksu- ja Tolliamet - OpenText

26.02.2013 kell 13:00 Sotsiaalministeerium - Sharepoint

vt. detailanalüüs

VI Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar (november 2013)


QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start (generated for current page)