.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start [2013/11/29 11:25]
irinaivahnenko [V Kohtumised piloteerijatega - detailanalüüs, tehniline kirjeldus (veebruar 2013)]
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start [2014/12/12 15:57] (Hetkel kehtiv)
lauritammemae [VII Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar 4.12.2014]
Rida 23: Rida 23:
  
  
-{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​20130131143414irinai.pdf|DHS_arendusettepanekud ​ }} +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​20130131143414irinai.pdf|DHS_arendusettepanekud }} 
  
  
Rida 56: Rida 56:
  
  
-vt. [[https://​itpraktikud.eesti.ee/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​detailanalyys:​start| +vt. [[https://​itpraktikud.eesti.ee/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​detailanalyys:​start|detailanalüüs ]]  
-detailanalüüs +
-]]+
  
 ====== VI Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar (november 2013) ====== ====== VI Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar (november 2013) ======
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​slaidid-28.11.zip|Seminari slaidid}} ​
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​self-materjalid.pdf|SELF materjalid}} ​
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​dokumendivahetuse-vorgustiku-arendamine_28-11-2013.pdf|Takistused ja ettepanekud}} ​
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​takistused_lahendused.jpg?​208x280}}
 +
 +
 +====== 02.2014 DVK koostööpartnerite uuring ======
 +
 +
 +[[:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​dvk_koostoeoepartnerite-uuringu_kuesimustiku_kokkuvote.pdf|Küsimustiku kokkuvõte]] ​
 +
 +
 +====== 28.04.2014 MKM, RIA kohtumine arendajatega ======
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​28.04.2014_arendajad_mkm_ria.pdf|Kokkuvõte }} 
 +
 +
 +====== 05.2014 DVK kasutamise statistika ja tagasiside ======
 +
 +
 +[[https://​itpraktikud.eesti.ee/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​dvk_kasutamise_statistika_ja_tagasiside.pdf|Kokkuvõte]]
 +
 +
 +====== 06.2014 Küsimustiku kokkuvõte: Dokumendivahetus eraõiguslike asutustega ======
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​kuesimustiku_kokkuvote_dokumendivahetus_eraoiguslike_asutustega.pdf|Kokkuvõte}}
 +
 +====== VII Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar 4.12.2014 ======
 +
 +
 +Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Registreerimine kuni 27.11.2014 aadressil: [[https://​www.bcs.ee/​~koolitus/​tarkeriik2014/​DVpraktikud|https://​www.bcs.ee/​~koolitus/​tarkeriik2014/​DVpraktikud]] ​
 +
 +
 +Kokkuvõte lõppeva aasta e-dokumendivahetuse olulisematest teemadest:
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​04.12.2014_dvk_ktv.pdf|Ettekande saildid}} ​
 +
 +
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​bdoc-ile_ueleminek_ktv_4.12.2014.pdf|BDOCile üleminekuga seotud muudatuste tutvusus}}
 +
 +
 +[[https://​itpraktikud.eesti.ee/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​pildid|Visioon aastaks 2015 pildid]]
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start (generated for current page)