.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start [2014/05/07 09:56]
annamotlik
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start [2014/12/12 15:57] (Hetkel kehtiv)
lauritammemae [VII Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar 4.12.2014]
Rida 77: Rida 77:
  
  
-[[:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​dvk_koostoeoepartnerite-uuringu_kuesimustiku_kokkuvote.pdf|Küsimustiku kokkuvõte]]+[[:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​dvk_koostoeoepartnerite-uuringu_kuesimustiku_kokkuvote.pdf|Küsimustiku kokkuvõte]] ​ 
  
 ====== 28.04.2014 MKM, RIA kohtumine arendajatega ====== ====== 28.04.2014 MKM, RIA kohtumine arendajatega ======
  
-Kokkuvõte+ 
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​28.04.2014_arendajad_mkm_ria.pdf|Kokkuvõte ​}}  
 + 
 + 
 +====== 05.2014 DVK kasutamise statistika ja tagasiside ====== 
 + 
 + 
 +[[https://​itpraktikud.eesti.ee/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​dvk_kasutamise_statistika_ja_tagasiside.pdf|Kokkuvõte]] 
 + 
 + 
 +====== 06.2014 Küsimustiku kokkuvõte: Dokumendivahetus eraõiguslike asutustega ====== 
 + 
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​kohtumised:​kuesimustiku_kokkuvote_dokumendivahetus_eraoiguslike_asutustega.pdf|Kokkuvõte}} 
 + 
 +====== VII Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar 4.12.2014 ====== 
 + 
 + 
 +Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Registreerimine kuni 27.11.2014 aadressil: [[https://​www.bcs.ee/​~koolitus/​tarkeriik2014/​DVpraktikud|https://​www.bcs.ee/​~koolitus/​tarkeriik2014/​DVpraktikud]]  
 + 
 + 
 +Kokkuvõte lõppeva aasta e-dokumendivahetuse olulisematest teemadest:​ 
 + 
 + 
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​04.12.2014_dvk_ktv.pdf|Ettekande saildid}}  
 + 
 + 
 +{{:​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​bdoc-ile_ueleminek_ktv_4.12.2014.pdf|BDOCile üleminekuga seotud muudatuste tutvusus}} 
 + 
 + 
 +[[https://​itpraktikud.eesti.ee/​dokuwiki/​tugiorganisatsioon:​toogrupid:​dokumendivahetus:​pildid|Visioon aastaks 2015 pildid]]
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start (generated for current page)