.

I E-dokumendivahetuse arendamise koostöövõrgustiku kohtumine 10.10.2012

II E-dokumendivahetuse arendamise koostöövõrgustiku kohtumine 07.11.2012

III E-dokumendivahetuse arendamise koostöövõrgustiku kohtumine 16.01.2013 ja 18.01.2013

IV Kohtumine arendajatega 25.01.2013

V Kohtumised piloteerijatega - detailanalüüs, tehniline kirjeldus (veebruar 2013)

05.02.2013 kell 13:00 Siseministeerium - Delta (Alfresco)

08.02.2013 kell 14:00 Põllumajandusministeerium - WebDesktop

11.02.2013 kell 13:00 Tarbijakaitseamet - GoPro

13.02.2013 kell 14:00 Saue Vallavalitsus - Amphora

14.02.2013 kell 14:00 Tallinna Linnavalitsus - Postipoiss

20.02.2013 kell 09:00 Maksu- ja Tolliamet - OpenText

26.02.2013 kell 13:00 Sotsiaalministeerium - Sharepoint

vt. detailanalüüs

VI Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar (november 2013)

02.2014 DVK koostööpartnerite uuring

28.04.2014 MKM, RIA kohtumine arendajatega

05.2014 DVK kasutamise statistika ja tagasiside

06.2014 Küsimustiku kokkuvõte: Dokumendivahetus eraõiguslike asutustega

VII Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar 4.12.2014

Dokumendivahetuse praktikute koostöövõrgustiku seminar, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Registreerimine kuni 27.11.2014 aadressil: https://www.bcs.ee/~koolitus/tarkeriik2014/DVpraktikud

Kokkuvõte lõppeva aasta e-dokumendivahetuse olulisematest teemadest:

Ettekande saildid

BDOCile üleminekuga seotud muudatuste tutvusus

Visioon aastaks 2015 pildid


QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:start (generated for current page)