.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:takistused-ja-lahendused [2012/12/19 16:03]
irinaivahnenko tekitatud
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:takistused-ja-lahendused [2012/12/19 16:11] (Hetkel kehtiv)
irinaivahnenko
Rida 7: Rida 7:
  
  
-    -  +    - Aeg – teised poolikud tööd, uued probleemid, liiga pikk vahe 
- +    - Üldine probleem - selle lahendus ei sõltu otseselt meist, vaja suhtlemist liitude, korraldajate,​ koordineerijate tasandilt 
- +    - Paralleelselt sama tegevus planeeritud ja töös 
-Aeg – teised poolikud tööd, uued probleemid, liiga pikk vahe+    - DVK vähene kasutamine - ei osata hinnata ega tunnetata vajadust 
- +    - Kohustusliku väljad saatja asutuses, et ei saaks puudulikult täidetud MA-ga välja saata (DVK saadab tagasi kui on info puudu) või valesti)
- +
-    -  +
- +
- +
-Üldine probleem - selle lahendus ei sõltu otseselt meist, vaja suhtlemist liitude, korraldajate,​ koordineerijate tasandilt+
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Paralleelselt sama tegevus planeeritud ja töös +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-DVK vähene kasutamine - ei osata hinnata ega tunnetata vajadust +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Kohustusliku väljad saatja asutuses, et ei saaks puudulikult täidetud MA-ga välja saata (DVK saadab tagasi kui on info puudu) või valesti)+
  
  
Rida 40: Rida 17:
  
  
-    -  +    - Parem ajaplaneerimine – prioriteedid paika, lühemad tähtajad, partneritele (delikaatselt) tähtajad 
- +    - KOV liit tegeleb edasi koostöös RIA ja MKM-ga 
- +    - Kommunikatsioon ja koostöö (koondatult,​ koordineeritult). Optimeerimine,​ lähteülesande arusaadavus. 
-Parem ajaplaneerimine – prioriteedid paika, lühemad tähtajad, partneritele (delikaatselt) tähtajad +    - Regulaarne teavitus (statistika,​ edulood, reaalne kasu). Teavitus meilile või programmi 
- +    - TUNNUSTADA PARIMAID!
- +
-    -  +
- +
- +
-KOV liit tegeleb edasi koostöös RIA ja MKM-ga +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Kommunikatsioon ja koostöö (koondatult,​ koordineeritult). Optimeerimine,​ lähteülesande arusaadavus. +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Regulaarne teavitus (statistika,​ edulood, reaalne kasu). Teavitus meilile või programmi+
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-TUNNUSTADA PARIMAID!+
  
  
Rida 73: Rida 27:
  
  
-    - +    - RIA hakkas kohe tegutsema, kui probleem edastati 
 +    - Septembris DVK kaudu liikunud 22704 dokumendist oli üle 24 h ootel ainult 16 ja oktoobris saadetud 27284 dokumendist 12 – mis on üle aegade kõige madalam protsent (alla 0.1%)
  
  
-RIA hakkas kohe tegutsema, kui probleem edastati +----
-    ​+
  
  
-Septembris DVK kaudu liikunud 22704 dokumendist oli üle 24 h ootel ainult 16 ja oktoobris saadetud 27284 dokumendist 12 – mis on üle aegade kõige madalam protsent (alla 0.1%). +\\  **DHS põhised..** ​
- +
- +
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
- +
- +
-\\  ​\\   +
- +
- +
-**DHS põhised..** ​+
  
  
Rida 95: Rida 40:
  
  
-    -  +    - Harjumuste muutmine 
- +    - Puudub sund DVK kasutamiseks 
- +    - Vastust soovitakse e-postile 
-Harjumuste muutmine +    - Teadlikkus 
- +    - Tehnilised probleemid
- +
-    -  +
- +
- +
-Puudub sund DVK kasutamiseks +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Vastust soovitakse e-postile +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Teadlikkus +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Tehnilised probleemid+
  
  
Rida 128: Rida 50:
  
  
-    - +    - Välistada valikud 
 +    - Tõsta teadlikkust 
 +    - Teha reklaami 
 +    - Kehtestada kord 
 +    - Kaardistada probleemid, leida neile lahendused
  
  
-Välistada valikud +----
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Tõsta teadlikkust +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Teha reklaami +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Kehtestada kord +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Kaardistada probleemid, leida neile lahendused +
- +
- +
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  
Rida 164: Rida 63:
  
  
-    -  +    - Aja nappus (aega on küll, esmasena tähtsamad asjad) 
- +    - Täpselt ei tea milline info jõuab saajani 
- +    - Sama kiri jõuab erinevatesse DHV-sse erinevalt (ei tea kas on probleem) 
-Aja nappus (aega on küll, esmasena tähtsamad asjad) +    - Sooviti täpsustada kirja saatmise kohta ja ei saanud vastava isikuga ühendust
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Täpselt ei tea milline info jõuab saajani +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Sama kiri jõuab erinevatesse DHV-sse erinevalt (ei tea kas on probleem) +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Sooviti täpsustada kirja saatmise kohta ja ei saanud vastava isikuga ühendust+
  
  
Rida 191: Rida 72:
  
  
-    - +    - Ajanappus:
  
  
-Ajanappus:+    * Määrata tähtajad (lühike) 
 +    * Tulemus saata edasi, mitte iseenda jaoks 
 +    * Tegevustega alustada kohe, mitte lükata viimasele hetkele 
 +    * RIA poolne suurem initsiatiiv,​ et teema oleks prioriteetsem
  
  
-      ​+    ​Saajani jõudev info. Sama kiri, erinev info 
  
  
-Määrata tähtajad (lühike)+    * Kui teema on oluline, siis tekib ka infovahetus
  
  
-      -  +----
- +
- +
-Tulemus saata edasi, mitte iseenda jaoks +
- +
- +
-      -  +
- +
- +
-Tegevustega alustada kohe, mitte lükata viimasele hetkele +
- +
- +
-      -  +
- +
- +
-RIA poolne suurem initsiatiiv,​ et teema oleks prioriteetsem +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Saajani jõudev info. Sama kiri, erinev info +
- +
- +
-      -  +
- +
- +
-Kui teema on oluline, siis tekib ka infovahetus +
- +
- +
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  
Rida 239: Rida 93:
  
  
-    -  +    - Läbi DVK dokumentide liikuvuse vähesus 
- +    - DVK kaudu saatmisel ei nähta vajadust
- +
-Läbi DVK dokumentide liikuvuse vähesus +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-DVK kaudu saatmisel ei nähta vajadust+
  
  
Rida 254: Rida 100:
  
  
-    - +    - Tuleks leida „komm“ 
 +    - Reklaamimine (turvalisus,​ maht, logid, tõestus)
  
  
-Tuleks leida „komm“ +----
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Reklaamimine (turvalisus,​ maht, logid, tõestus) +
- +
- +
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  
Rida 272: Rida 110:
  
  
-    -  +    - Aeg lühike (mõjud avalduvad hiljem) 
- +    - DHS ei töötanud (1. Nädal) 
- +    - ADIT-i ja DVK vähene tehniline dokumenteeritus 
-Aeg lühike (mõjud avalduvad hiljem) +    - Positiivse tagasiside mitte küsimine
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-DHS ei töötanud (1. Nädal) +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-ADIT-i ja DVK vähene tehniline dokumenteeritus +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Positiivse tagasiside mitte küsimine+
  
  
Rida 299: Rida 119:
  
  
-    -  +    - Loome detailsema dokumentatsiooni 
- +    - Vaheeesmärkide sissetoomine (sprindid/​trendid) 
- +    - Ajaga arvestamine 
-Loome detailsema dokumentatsiooni +    - Tehnilise stabiilsuse tagamine 
- +    - Ka positiivse tagasiside küsimine 
- +    - Mahahalduse protsessi juurutamine (teenuste monitooring) 
-    -  +    - Regulaarne arhiveerimine / arhiveerimine
- +
- +
-Vaheeesmärkide sissetoomine (sprindid/​trendid) +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Ajaga arvestamine +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Tehnilise stabiilsuse tagamine +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Ka positiivse tagasiside küsimine +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Mahahalduse protsessi juurutamine (teenuste monitooring) +
- +
- +
-    -  +
- +
- +
-Regulaarne arhiveerimine / arhiveerimine +
  
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:kohtumised:takistused-ja-lahendused (generated for current page)