.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:liikmed:start [2015/05/19 09:32]
irinaivahnenko
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:liikmed:start [2015/08/28 15:00] (Hetkel kehtiv)
lauritammemae
Rida 70: Rida 70:
 |Krista |Potsepp ​ |Politsei- ja Piirivalveamet | |Krista |Potsepp ​ |Politsei- ja Piirivalveamet |
 |Andres |Tamman ​ |PRIA | |Andres |Tamman ​ |PRIA |
 +|Terje |Mäesalu |Haridus- ja Teadusministeerium |
 +|Katrin |Kase |Haridus- ja Teadusministeerium |
 \\ \\
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:liikmed:start (generated for current page)