.

See on dokumendi vana versioon!


**VRGUSTIKUREEGLID**

Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. seminaride alusel


__**Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on … ** __

Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel

selleks

Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel

Muuta DVK mugavaks ja sõbralikuks

Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni

Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid

missiooniga

lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust

Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida

Infot edastatakse õigeaegselt, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid

Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)Ülesannete/kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida

Ülesanded on läbimõeldud, kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb)

Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.

Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üleIdeedega panustamise osas võiksime kokku leppida

Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumistTagasiside andmise osas võiksime kokku leppida

Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet

Alati on oodatud positiivne tagasiside

Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad
Kuivõrd/kuidas võiksime panustada koostöösse

Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse

Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid, anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi


Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida

Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist

Uued teemad peavad olema põhjendatud

Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimataUute protseduuride/kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida

Arutame need seotud osapooltega läbi

Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks, selgemaks, selleks

on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks

Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult, misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.


QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)