.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2012/12/19 14:42]
irinaivahnenko tekitatud
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2014/07/15 11:17] (Hetkel kehtiv)
irinaivahnenko
Rida 1: Rida 1:
-====== **VRGUSTIKUREEGLID** ​ ======+V6RGUSTIKUREEGLID
  
  
-Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. seminaride alusel+Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. ​2012 seminaride alusel ​koos 28. nov. 2013 tehtud ettepanekutega.
  
  
-\\  ​+**//​Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on … // ** 
  
  
-===== __**Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on … ** __  =====+    ​Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel
  
  
-    * +    * Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel
  
  
-Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ​ja kodanikega suhtlemisel ​+    * Muuta DVK mugavaks ​ja sõbralikuks
  
  
-selleks+    * Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni
  
  
-    * +    * Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga,​ lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.
  
  
-Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel ​+//​**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida** ​ // 
  
  
-    * +    * Infot edastatakse kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid
  
  
-Muuta DVK mugavaks ​ja sõbralikuks+    * Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)
  
  
-    ​+**//​Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida // *
  
  
-Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni+    * Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.
  
  
-    * +    * Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele.
  
  
-Tagada digitaalne infovahetus ​ja toimivad e-teenuseid+    * Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.
  
  
-missiooniga+    * Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.
  
  
-    * +    * Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle
  
  
-lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust+**//​Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-__**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida**__ ​+    ​Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist
  
  
-    ​+**//​Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida // *
  
  
-Infot edastatakse õigeaegseltkasutades selleks kokkulepitud kanaleid+    * Kui küsitaksesiis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab.
  
  
-    * +    * Alati on oodatud positiivne tagasiside
  
  
-Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)+    * Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad
  
  
-\\  ​+    * RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust.
  
  
-\\  ​+**//​Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse // ** 
  
  
-__**Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida**__ ​+    ​Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.
  
  
-    * +    * Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid,​ anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi
  
  
-Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb)+**//Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-    * +    * Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.
  
  
-Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.+    * Uued teemad peavad olema põhjendatud
  
  
-    * +    * Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.
  
  
-Lepime ​kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle+**//Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime ​kokku leppida // ** 
  
  
-\\  \\  ​+    * Arutame need seotud osapooltega läbi
  
  
-__**Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida**__ ​+    ​Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks
  
  
-    *  +    * Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.
- +
- +
-Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist +
- +
- +
-\\  \\   +
- +
- +
-__**Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida**__  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Alati on oodatud positiivne tagasiside  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad +
- +
- +
-\\  \\   +
- +
- +
-\\   +
- +
- +
-__**Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse**__  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid,​ anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi +
- +
- +
-\\   +
- +
- +
-__**Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida**__  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Uued teemad peavad olema põhjendatud +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata +
- +
- +
-\\  \\   +
- +
- +
-__**Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida**__  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Arutame need seotud osapooltega läbi  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks +
- +
- +
-on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks  +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.+
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)