.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2012/12/19 14:44]
irinaivahnenko
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2014/07/15 11:17] (Hetkel kehtiv)
irinaivahnenko
Rida 1: Rida 1:
-====== %%*%%%%*%%VRGUSTIKUREEGLID%%*%%%%*%% ======+V6RGUSTIKUREEGLID
  
  
-Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. seminaride alusel+Kokkulepped 10.okt. ja 7.nov. ​2012 seminaride alusel ​koos 28. nov. 2013 tehtud ettepanekutega.
  
  
-\\  ​+**//​Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on … // ** 
  
  
-===== __%%*%%%%*%%Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on … %%*%%%%*%% __ ===== +    ​* Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel
- +
- +
-    ​* Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel ​selleks+
  
  
Rida 23: Rida 20:
  
  
-    * Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga+    * Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga, lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.
  
  
-    ​lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust+//**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida** ​ // 
  
  
-__**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida**__ ​+    ​Infot edastatakse kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid
  
  
-    * Infot edastatakse õigeaegseltkasutades selleks kokkulepitud kanaleid+    * Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähemväljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)
  
  
-    ​Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)\\  ​+**//​Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-__**Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida**__ ​+    ​Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.
  
  
-    * Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb)+    ​* Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele. 
 + 
 + 
 +    ​* Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.
  
  
Rida 47: Rida 47:
  
  
-    * Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle\\  ​+    * Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle
  
  
-__**Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida**__ +**//Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida ​// ** 
  
  
-    * Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist\\  ​+    * Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist
  
  
-__**Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida**__ +**//Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida ​// ** 
  
  
-    * Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet+    * Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab.
  
  
Rida 65: Rida 65:
  
  
-    * Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad\\  ​+    * Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad
  
  
-\\  ​+    * RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust.
  
  
-__**Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse**__ +**//Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse ​// ** 
  
  
-    * Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse+    * Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.
  
  
Rida 80: Rida 80:
  
  
-\\  ​+**//Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-__**Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida**__  +    ​* Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.
- +
- +
-    ​* Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist+
  
  
Rida 92: Rida 89:
  
  
-    * Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata+    * Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.
  
  
-\\  __**Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida**__ +**//Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida ​// ** 
  
  
Rida 101: Rida 98:
  
  
-    * Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks +    * Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks
- +
- +
-on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks+
  
  
     * Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.     * Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)