.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2013/12/02 14:01]
irinaivahnenko
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2014/07/15 11:17] (Hetkel kehtiv)
irinaivahnenko
Rida 1: Rida 1:
-VRGUSTIKUREEGLID+V6RGUSTIKUREEGLID
  
  
Rida 5: Rida 5:
  
  
-Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on …+**//Dokumendivahetuse võrgustiku peamised eesmärgid on … // ** 
  
  
-    * +    * Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel
  
  
-Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ​ja kodanikega suhtlemisel selleks+    * Jagada ​ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel
  
  
-    * +    * Muuta DVK mugavaks ja sõbralikuks
  
  
-Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid ​DVK-ga töötamisel+    * Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni
  
  
-    * +    * Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga,​ lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.
  
  
-Muuta DVK mugavaks ja sõbralikuks+//​**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida** ​ // 
  
  
-    * +    * Infot edastatakse kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid
  
  
-Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni+    * Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)
  
  
-    ​+**//​Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida // *
  
  
-Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga,​ lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.+    * Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ​ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.
  
  
-Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida+    * Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele.
  
  
-    * +    * Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.
  
  
-Infot edastatakse ​ kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid+    * Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.
  
  
-    * +    * Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle
  
  
-Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)+**//​Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida+    * Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist
  
  
-    ​+**//​Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida // *
  
  
-Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ​ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.+    * Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab.
  
  
-    * +    * Alati on oodatud positiivne tagasiside
  
  
-Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele.+    * Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad
  
  
-    * +    * RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust.
  
  
-Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.+**//​Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse // ** 
  
  
-    * +    * Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.
  
  
-Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ​ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.+    * Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid,​ anname sisendit ​ja testime (uusi) lahendusi
  
  
-    ​+**//Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida // *
  
  
-Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ​ning arusaamatuse korral küsitakse üle+    * Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ​ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.
  
  
-Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida+    * Uued teemad peavad olema põhjendatud
  
  
-    * +    * Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.
  
  
-Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist+**//Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida+    * Arutame need seotud osapooltega läbi
  
  
-    * +    * Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks
  
  
-Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab. +    ​* Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Alati on oodatud positiivne tagasiside +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust. +
- +
- +
-Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse. +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid,​ anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi +
- +
- +
-Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist. +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Uued teemad peavad olema põhjendatud +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata. +
- +
- +
-Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Arutame need seotud osapooltega läbi +
- +
- +
-    *  +
- +
- +
-Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks,​ efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks +
- +
- +
-    ​ +
- +
- +
-Otsused langetatakse ​ võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka  eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud. +
- +
- +
-\\   +
- +
- +
-\\+
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)