.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2014/03/17 14:14]
annamotlik
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid [2014/07/15 11:17] (Hetkel kehtiv)
irinaivahnenko
Rida 8: Rida 8:
  
  
-    * Juurutada dokumendivahetuse ​ keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel ​ kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel ​selleks+    * Juurutada dokumendivahetuse keskkonna kaudu andmevahetust kogu avalikus sektoris nii omavahel kui ettevõtjate ja kodanikega suhtlemisel
  
  
-    * Jagada ja lahendada ühised ​ tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel+    * Jagada ja lahendada ühised tekkinud probleemid DVK-ga töötamisel
  
  
-    * Muuta DVK mugavaks ja  sõbralikuks+    * Muuta DVK mugavaks ja sõbralikuks
  
  
-    * Viia DVK kasutus kõigi ​ ametnikeni+    * Viia DVK kasutus kõigi ametnikeni
  
  
-    * Tagada digitaalne infovahetus ​ ja toimivad e-teenuseid missiooniga,​ lihtsustada kodanike suhtlemist ​ riigiga ja ametnike töökorraldust.+    * Tagada digitaalne infovahetus ja toimivad e-teenuseid missiooniga,​ lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja ametnike töökorraldust.
  
  
-//​**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida** ​  ​// +//​**Üksteise informeerimise osas võiksime kokku leppida** ​ // 
  
  
-    * Infot edastatakse ​ kokkulepitud ​ ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid+    * Infot edastatakse kokkulepitud ajaks, kasutades selleks kokkulepitud kanaleid
  
  
-    * Infot vahetatakse pigem rohkem ​ kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida  ja mis ajaks saajatelt oodatakse)+    * Infot vahetatakse pigem rohkem kui vähem, väljendades selgelt oma ootusi juba kirja alguses (mida ja mis ajaks saajatelt oodatakse)
  
  
-**//​Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida //   ​** +**//​Ülesannete/​kokkulepete täitmise osas ning töö kvaliteedi osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-    * Kõik panustavad ​ dokumendivahetuse arendamisse ja respekteerivad üksteise võimalusi ​ panustada.+    * Kõik panustavad dokumendivahetuse arendamisse ja respekteerivad üksteise võimalusi panustada.
  
  
-    * Vajadusel ollakse valmis olema  mentoriks võrgustikuga liitujatele.+    * Vajadusel ollakse valmis olema mentoriks võrgustikuga liitujatele.
  
  
-    * Ülesanded on läbimõeldud, ​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida  ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.+    * Ülesanded on läbimõeldud,​ kõigile arusaadavad ning tähtajad realistlikud (on selge, kes mida ja mis ajaks teeb). Vajadusel tähtaegu meenutatakse.
  
  
-    * Lepitud tähtaegadest peetakse ​ kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi  asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.+    * Lepitud tähtaegadest peetakse kinni. Probleemide ilmnemisel informeeritakse aegsasti teisi asjaosalisi ja tehakse ettepanek uueks kokkuleppeks.
  
  
-    * Lepime kokku, mis on  kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse ​ korral küsitakse üle+    * Lepime kokku, mis on kvaliteetne ehk ootused sõnastatakse selgelt ning arusaamatuse korral küsitakse üle
  
  
-**//​Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida //   ​** +**//​Ideedega panustamise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-    * Kõik ideed on head. Iga idee  on väärt kaalumist+    * Kõik ideed on head. Iga idee on väärt kaalumist
  
  
-**//​Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida //   ​** +**//​Tagasiside andmise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-    * Kui küsitakse, siis antakse ​ alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis  ajaks ja mis kujul ta ootab.+    * Kui küsitakse, siis antakse alati tagasisidet. Tagasiside küsija täpsustab, mida nimelt, mis ajaks ja mis kujul ta ootab.
  
  
-    * Alati on oodatud positiivne ​ tagasiside+    * Alati on oodatud positiivne tagasiside
  
  
-    * Korrigeeriva tagasiside ​ andmisel oleme hoolivad+    * Korrigeeriva tagasiside andmisel oleme hoolivad
  
  
-    * RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt ​ tagasisidet tehtust.+    * RIA annab võrgustiku liikmetele regulaarselt tagasisidet tehtust.
  
  
-**//​Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse //   ​** +**//​Kuivõrd/​kuidas võiksime panustada koostöösse // ** 
  
  
-    * Panustame oma aega  ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.+    * Panustame oma aega ettepanekutega tutvumisse, arvamuse andmisesse.
  
  
-    * Jagame oma kogemusi, teeme  muudatusettepanekuid,​ anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi+    * Jagame oma kogemusi, teeme muudatusettepanekuid,​ anname sisendit ja testime (uusi) lahendusi
  
  
-**//Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida //   ​** +**//Uute teemade sissetoomise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-    * Kas teema haakub praeguse ​ eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.+    * Kas teema haakub praeguse eesmärgiga ning kas vajab täna arutamist-tegutsemist.
  
  
-    * Uued teemad peavad olema  põhjendatud+    * Uued teemad peavad olema põhjendatud
  
  
-    * Vanad teemad ei tohi uute  teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.+    * Vanad teemad ei tohi uute teemade pärast jääda ajapuuduse tõttu realiseerimata.
  
  
-**//Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida //   ​** +**//Uute protseduuride/​kokkulepete tegemise osas võiksime kokku leppida // ** 
  
  
-    * Arutame need seotud osapooltega ​ läbi+    * Arutame need seotud osapooltega läbi
  
  
-    * Protseduurid peavad muutuma ​ lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks on vaja piisavalt ​ aega tutvumiseks ja aruteluks+    * Protseduurid peavad muutuma lihtsamaks, efektiivsemaks,​ selgemaks, selleks on vaja piisavalt aega tutvumiseks ja aruteluks
  
  
-    * Otsused langetatakse ​ võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka  eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.+    * Otsused langetatakse võimalikult konsensuslikult,​ misjärel teevad kõik (ka eriarvamustel olnud) nii nagu otsustatud.
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:reeglid (generated for current page)