.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:tutvustus:start [2013/11/29 11:18]
irinaivahnenko [Eeldatav ajakava]
tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:tutvustus:start [2013/11/29 11:19] (Hetkel kehtiv)
irinaivahnenko [Arendatavad infosüsteemid ja DHS-d]
Rida 16: Rida 16:
  
  
-Töögruppides soovime välja töötada konkreetsed lahendused avalikus sektoris enamkasutavatele DHS-dele: \\  - Postipoiss \\  - Amphora \\  - Webdesktop \\  - Delta/​Alfresco \\  - SharePoint \\  - GoPro \\  - Opentext (Livelink)+Töögruppides soovime välja töötada konkreetsed lahendused avalikus sektoris enamkasutavatele DHS-dele: \\  - Postipoiss\\ ​ - Amphora \\  - Webdesktop \\  - Delta/​Alfresco \\  - SharePoint \\  - GoPro \\  - Opentext (Livelink)
  
  
-Lahenduse eesmärgid: ​\\  ​+Lahenduse eesmärgid: ​
  
  

QR Code
QR Code tugiorganisatsioon:toogrupid:dokumendivahetus:tutvustus:start (generated for current page)