.

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
turvalisus:skoop [2010/12/20 13:45]
tarmohanga [Toimkonna skoopi kuulub]
turvalisus:skoop [2012/05/23 13:27] (Hetkel kehtiv)
tarmohanga [Eesmärk]
Rida 9: Rida 9:
     * annavad tõsiseltvõetava ja kasutatava sisendi parema tarkvara /​infosüsteemide saamiseks läbi riigihangete.     * annavad tõsiseltvõetava ja kasutatava sisendi parema tarkvara /​infosüsteemide saamiseks läbi riigihangete.
     * tõstavad lõppkasutajate infoturbe alast teadlikkust.     * tõstavad lõppkasutajate infoturbe alast teadlikkust.
-    * 
  
 ===== Toimkonna skoopi kuulub ===== ===== Toimkonna skoopi kuulub =====

QR Code
QR Code turvalisus:skoop (generated for current page)