.

See on dokumendi vana versioon!


Erinevates asutustes ja ametites täna (märts, 2011) kasutusel olevad XML-vormingud ja standardid klassifikaatorite andmete vahetamiseks:

Asutus XMLvorming/standard Kommentaarid || Näited ja viited ||
Statistikaamet CLASET kõik hallatavad ja avaldatud klassifikaatorid on CLASET vormingus
RIK CLASET (EMTAK) EMTAK klassifikaator on CLASET vormingus EMTAK

Maanteeamet

CLASET (Sõidukite register)

Sõidukite register on CLASET vormingus

Maa-amet

E-Tervise SA

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Maksu- ja Tolliamet

Andmekaitse Inspektsioon

Keskonnaministeerium

PRIA

SMIT

RISO

RIAQR Code
QR Code xmlvormingud (generated for current page)