.

See on dokumendi vana versioon!


Erinevates asutustes ja ametites täna (märts, 2011) kasutusel olevad XML-vormingud ja standardid klassifikaatorite andmete vahetamiseks:

Asutus XMLvormig,standard Kommentaarid Näited ja viited
Statistikaamet CLASET

kõik hallatavad ja avaldatud klassifikaatorid on CLASET vormingus

RIK

CLASET (EMTAK)

EMTAK klassifikaator on CLASET vormingus

EMTAK

Maanteeamet

CLASET (Sõidukite register)

Sõidukite register on CLASET vormingus

Maa-amet

E-Tervise SA


Maanteeamet

CLASET (Sõidukite register)

Sõidukite register on CLASET vormingus

Maa-amet

E-Tervise SA

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Maksu- ja Tolliamet

Andmekaitse Inspektsioon

Keskonnaministeerium

PRIA

SMIT

RISO

RIAQR Code
QR Code xmlvormingud (generated for current page)