.

See on dokumendi vana versioon!


Kasutusel olevad XML vormingud või standardid (märts, 2011):

Erinevates asutustes ja ametites täna kasutusel olevad XML-vormingud ja standardid klassifikaatorite andmete vahetamiseks:

Asutus XMLvormig või standard Kommentaarid Näited ja viited
Statistikaamet CLASET kõik hallatavad ja avaldatud klassifikaatorid on CLASET vormingus http://metaweb.stat.ee
RIK CLASET (EMTAK) EMTAK klassifikaator on CLASET vormingus EMTAK
Maanteeamet CLASET (Sõidukite register) Sõidukite register on CLASET vormingus
Maa-amet
E-Tervise SA klassifikaatorid on ETSA poolt loodud struktuuriga
Sotsiaalministeerium
Siseministeerium
Maksu- ja Tolliamet
Keskkonnaministeerium
PRIA
SMIT
RISO
RIAQR Code
QR Code xmlvormingud (generated for current page)